Salta al contingut

AJUDA PER A LES FAMÍLIES

Com podeu ajudar el vostre fill a millorar les notes?

Com podeu ajudar el vostre fill a millorar les notes?

 Heu detectat que al vostre fill no li agrada anar a l’escola, fer els deures ni estudiar. A resultes d’això, trau males notes i la seua actitud va a pitjor. Com podeu ajudar-lo a millorar?

 El que hauríeu de saber

 La pressió empitjora el problema. Pressionar el vostre fill li causa ansietat en l’escola i en casa! Com a conseqüència, intentarà escapar de l’estrés, potser dient mentires, amagant les notes, falsificant la vostra firma en el butlletí o faltant a classe. I el problema només farà que empitjorar.

 Les recompenses poden ser contraproduents. Andrew, que és pare, diu: «Per tal d’incentivar la nostra filla, intentàvem premiar-la quan treia bones notes, però això feia que només se centrara en la recompensa. Quan suspenia, es desiŀlusionava més per no tindre premi que pel suspens».

 Culpar els mestres no servix de res. El vostre fill podria arribar a la conclusió que els bons resultats no requerixen esforç. Podria agarrar el mal hàbit de culpar els altres pels seus errors i esperar que siguen els altres els qui li solucionen els problemes. En resum, el vostre fill podria perdre l’oportunitat de desenvolupar una habilitat fonamental per a la vida adulta: responsabilitzar-se dels seus actes.

 El que podeu fer

 Controleu les emocions. Si esteu enfadats amb el vostre fill, és millor que deixeu per a més tard qualsevol conversació sobre les notes. Un pare anomenat Brett diu: «La meua dona i jo obtenim millors resultats quan estem calmats i som més comprensius amb els nostres fills».

 Principi bíblic: «Heu de ser promptes a escoltar i lents a parlar o a irritar-vos» (Jaume 1:19).

 Identifica quin és el problema. A sovint, les males notes són degudes al bullying, un canvi d’escola, l’ansietat pels exàmens, els problemes familiars, no descansar prou, no seguir un horari o la falta de concentració. Per tant, no vos precipiteu a pensar que el vostre fill és un gandul.

 Principi bíblic: «Qui és perspicaç al tractar un assumpte tindrà èxit» (Proverbis 16:20, La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo).

 Crea un ambient que afavorisca l’estudi. Programeu un horari per a fer els deures i estudiar. Tingueu un lloc on el vostre fill puga fer els deures sense distraccions (inclosos la tele i els mòbils). Repartiu els deures en sessions breus per a ajudar-lo a mantindre la concentració. Hèctor, un pare d’Alemanya, diu: «Quan s’acosta la data d’un examen, en comptes de deixar-ho tot per a l’últim moment, repassem una miqueta cada dia».

 Principi bíblic: «Tot té el seu moment» (Eclesiastés 3:1).

 Motiveu l’aprenentatge. Si el vostre fill comprén com pot beneficiar-se ara d’anar a l’escola, més motivat se sentirà a aprendre. Per exemple, les matemàtiques poden ajudar-lo a administrar la seua paga.

 Principi bíblic: «Aconsegueix inteŀligència, aconsegueix saviesa [...]. Estima-la» (Proverbis 4:5, 8).

 Consell: Ajudeu el vostre fill a fer els deures, però no li’ls feu vosaltres. Andrew admet: «La nostra filla confiava que nosaltres li donàrem les respostes i no s’esforçava per pensar». Ensenyeu el vostre fill a fer els deures per ell mateix.