Salta al contingut

AJUDA PER A LES FAMÍLIES | CRIANÇA DELS FILLS

Els xiquets i les xarxes socials. Part 2: Ensenya al teu fill a gastar les xarxes socials sàviament

Els xiquets i les xarxes socials. Part 2: Ensenya al teu fill a gastar les xarxes socials sàviament

 Tenint en compte els perills de les xarxes socials, molts pares no volen que els seus xiquets les gasten. No obstant, si permets que el teu fill les utilitze, com pots ajudar-lo a evitar els efectes negatius i que aprenga a utilitzar la tecnologia sàviament?

En este article vorem:

 Quines són les prioritats del teu fill?

 El que hauries de saber: Com les xarxes socials són tan addictives, el teu fill potser necessita la teua ajuda per a controlar el temps que està connectat.

 Principi bíblic: «Sapieu discernir allò que més convé» (Filipencs 1:10).

 Pensa en açò: ¿Utilitza el teu xiquet les xarxes socials quan hauria d’estar dormint, fent els deures o amb la família? Els investigadors diuen que els adolescents necessiten dormir unes nou hores, però aquells que passen molt de temps amb les xarxes socials és possible que acaben dormint menys de set hores.

 Què pots fer?: Parla amb el teu fill sobre les seues prioritats i analitza perquè és inteŀligent limitar la quantitat de temps que gasta en les xarxes socials. Posa normes raonables, com no utilitzar els dispositius electrònics en la seua habitació per la nit. La teua meta és ajudar-lo a tindre autocontrol i això li servirà d’ajuda quan siga major (1 Corintis 9:25).

 Com és emocionalment el teu fill?

 El que hauries de saber: Quan un jove mira les fotos o vídeos que han editat i penjat els seus amics, pot sentir-se a soles, tindre ansietat o depressió.

 Principi bíblic: «Heu renunciat a [...] enveges» (1 Pere 2:1).

 Pensa en açò: Fan les xarxes socials que el teu fill compare negativament la seua aparença amb altres? Pensa que la vida dels altres és més interessant que la seua?

 Què pots fer?: Parla amb el teu fill sobre per què no és bo comparar-se amb altres. Tingues en compte que les xiques li donen més importància a les amistats i a la seua imatge que els xics. Inclús podries suggerir-li que deixe de gastar les xarxes socials durant un temps. Un jove a qui li diuen Jacob diu: «Em vaig desinstaŀlar l’aplicació per un temps. Això em va ajudar a canviar les meues prioritats i també el meu punt de vista sobre mi mateix i els altres».

 Com es comporta el teu fill quan es connecta a internet?

 El que hauries de saber: Gastar les xarxes socials és com viure amb tot el món observant el que fas. És molt fàcil que hi hagen malentesos i conflictes.

 Principi bíblic: «Llanceu lluny de vosaltres l’amargor, l’enfuriment, la ira, els crits, les injúries [...]. Sigueu bondadosos i afectuosos els uns amb els altres» (Efesis 4:31, 32).

 Pensa en açò: Han fet les xarxes socials que el teu fill participe en xafardejos, haja tingut problemes amb algú o haja faltat el respecte als altres?

 Què pots fer?: Ajuda el teu fill a entendre que ha de tindre bones maneres quan utilitza internet. El llibre Digital Kids diu: «Com a pares, és molt important ensenyar clarament que la crueltat no està bé en cap moment, ja siga en persona o per internet».

 Recorda que les xarxes socials no són necessàries i, per això, no tots els pares permeten als seus fills gastar-les. Si deixes que el teu fill tinga xarxes socials, hauries d’assegurar-te que és suficientment madur per a posar-se límits, mantindre bones amistats i evitar el contingut inapropiat.