Salta al contingut

VA SER DISSENYAT?

La postura en forma de V de la papallona blanqueta de la col

La postura en forma de V de la papallona blanqueta de la col

Una papallona necessita que la calor del sol calfe els músculs que necessita per a alçar el vol. Però els dies nuvolosos, la papallona blanqueta de la col alça el vol abans que les altres papallones. Què li dona este avantatge?

Per a considerar: Abans d’emprendre el vol, moltes varietats de papallones prenen el sol amb les seues ales tancades o esteses horitzontalment. No obstant això, la papallona blanqueta de la col, adopta la postura en forma de V. La investigació ha demostrat que per a aconseguir un calfament òptim, la papallona cal que sostinga cada ala en un angle aproximat de 17 graus. Esta postura concentra l’energia solar directament en els seus músculs de vol al tòrax, calfant-los per a enlairar-se.

Els investigadors de la Universitat d’Exeter, Anglaterra, investigaren si podrien fer que les plaques solars foren més efectives a l’imitar la postura en forma de V de la papallona. Al fer-ho, veren que la quantitat d’energia produïda va augmentar en quasi un 50 per cent.

Els investigadors també descobriren que la superfície de l’ala de la papallona és molt reflectant. A l’imitar la postura en forma de V i l’estructura de l’ala reflectant, els investigadors produïren plaques solars més lleugeres i eficients. Estos resultats feren que el professor Richard ffrench-Constant, un membre de l’equip d’investigació, descriguera la papallona blanqueta de la col com una «experta en la recoŀlecció d’energia solar».

Què penses? És la postura en forma de V de la papallona blanqueta de la col resultat de l’evolució? O va ser dissenyada?