Salta al contingut

L’exactitud científica de la Bíblia

Podem fiar-nos del que diu la Bíblia?

Si Déu és l’Autor de la Bíblia, no trobarem mai cap altre llibre igual.

Està la ciència d’acord amb la Bíblia?

Té la Bíblia errors científics?

Quan va començar Déu a crear l’univers?

La resposta està en com s’utilitzen les paraules «principi» i «dia» en Gènesi.

Ensenya la Bíblia que la Terra és plana?

És possible que un llibre tan antic siga exacte?

Les lleis de Déu sobre higiene estaven avançades al seu temps

L’antiga nació d’Israel es va beneficiar de seguir les avançades normes de Déu sobre higiene.