Skip tu di aatikl

Skip tu di ada menyoo

Skip tu lis a tapik

Jehoava Witnisiz

Bileez Kriol

Hoo Di Du di Wil a Jehoava Tudeh?

Wat Da di Wil a Gaad?

Wat Da di Wil a Gaad?

Gaad waahn wi liv fareva eena pees ahn hapinis eena wahn paradais pahn di ert!

Yu mait di wanda, ‘How dat wahn eva hapm?’ Di Baibl seh dat di Kingdom a Gaad wahn du dis, ahn da di wil a Gaad fi evribadi laan bowt da Kingdom ahn fi hihn perpos fi wi.Look 1:31-33; Revilayshan 21:3, 4.

Gaad waahn weh bes fi wi.

Jos laik wahn gud pa weh waahn di bes fi ih pikni dehn, fi wee Faada da hevn waahn wi injai hapinis fareva. (Isaiah 48:17, 18) Gaad mi pramis dat di wan dehn weh ‘du weh hihn seh wahn liv fareva.’1 Jan 2:17.

Gaad waahn wi waak pahn fi hihn road.

Di Baibl seh dat fi wee Kriyayta waahn ‘teech aala wi’ bowt fi hihn wayz soh dat wi ku ‘kip di waak pahn fi hihn schrayt road.’ (Jan 6:45; Heebrooz 12:13) Ih aaganaiz “wahn peepl fi ihself” soh dat dehn ku tel evribadi bowt fi hihn wil aal oava di ert.Aks 15:14.

Gaad waahn chroo wership yoonait wi.

Chroo wership fahn Jehoava noh divaid wi, ih yoonait wi eena chroo lov. (Jan 13:35) Tudeh, da hoo di teech peepl aal oava di werl fi wership Gaad eena yooniti? Yu ku fain di ansa eena dis broashoar.

 

Laan Moa Bowt Dis

BAIBL STODI PROAGRAM

Weh Aal Hapm Pahn Wahn Baibl Stodi?

Aal oava di werl, peepl noa Jehoava Witnisiz fi di free Baibl stodi proagram weh dehn aafa. Si how dehn du it.

BAIBL STODI PROAGRAM

Wai Stodi di Baibl?

Di Baibl di help milyanz a peepl aal oava di werl fi fain di ansa tu di moas impoatant kweschan dehn eena laif. Yoo wuda waahn bee wan a dehn peepl deh?