Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

Lisn tu Kongsl fi Bee Waiz

Lisn tu Kongsl fi Bee Waiz

Eevn doa di elda weh mi aafa kongsl tu Byong Soo mi yonga, wahn neks brada inkorij Byong Soo fi foakos pahn di kongsl fahn di Baibl an aksep dat di kongsl kohn fahn Jehoava.