Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

Wat Da di Hoap fi Dehn Wan Weh Ded?

Wat Da di Hoap fi Dehn Wan Weh Ded?

Weh hoap deh fi dehn wan weh don ded? Yu tink dehn ku liv agen?