Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

Yu Wuda Waahn Hyaa Gud Nyooz?

Yu Wuda Waahn Hyaa Gud Nyooz?

Wid soh moch bad nyooz rong, wehpaa yu ku fain gud nyooz? Dis veedyo da fi intajoos di Gud Nyooz Fahn Gaad! broashoar.