Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

Inchrodokshan fi di Buk a Ifeezhanz

Inchrodokshan fi di Buk a Ifeezhanz

Wahn somari a Ifeezhanz, wahn leta weh hailait Gaad perpos fi bring pees ahn yooniti chroo Jeezas Krais.