Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

Inchrodokshan fi di Buk a 1 Korintyanz

Inchrodokshan fi di Buk a 1 Korintyanz

Az yu reed di fos leta tu di Korintyanz, unu wahn laan dat ih gat een kongsl bowt yooniti, sekshwal imoraliti, ahn how ih impoatant fi shoa lov.