Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

 SANG 4

“Jehoava Da Mai Shepad”

Pik Wahn Aadyo Rikaadin
“Jehoava Da Mai Shepad”
CHAYNJ VYOO

(Psalm 23)

 1. 1. Jehoava Gaad da mi Shepad;

  Ai fala wehpaat hihn leed.

  Hihn noa egzakli weh Ai ku bee,

  hihn noa weh Ah reeli need.

  Ih feed mi an ih protek mi;

  di blesin dehn oavafloa.

  An ih aalwayz gaid mi wid laayal lov,

  tu weh Ah fain pees ahn moa.

  Ih aalwayz gaid mi wid laayal lov,

  tu weh Ah fain pees ahn moa.

 2. 2. Mai shepad aalwayz rifresh mi,

  sorong mi wid raichosnis.

  Ah pramis aalwayz fi prayz ih naym

  an aafa mi veri bes.

  An eevn wen Ai fays daynja,

  an eevn wen laif feel haad,

  Ah wahn neva kowad ner feel afrayd

  kaa yoo da mi Fren ahn Gaad.

  Ah noh wahn kowad ner feel afrayd,

  kaa yoo da mi Fren ahn Gaad.

 3.  3. Jehoava, yu da mai Shepad;

  Ai fala wehpaat yu leed.

  Yu schrentn mi ahn yu gi mi pees;

  yu noa weh Ah reeli need.

  Yu werd, yu laa, ahn yu pramis

  da tingz weh Ah noa ahn chros.

  An Ah noa yu aalwayz tek kayr a mi

  ahn chreet mi wid laayal lov.

  Ah noa yu aalwayz tek kayr a mi

  ahn chreet mi wid laayal lov.

(Ada skripchaz: Ps. 28:9; 80:1.)