Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

 LAIF STOARI

Mai Rich Kristyan Legisi Mi Help Mi fi Praspa

Mai Rich Kristyan Legisi Mi Help Mi fi Praspa

EENA di midl a di nait, wi mi deh pahn di bank a di grayt Niger Riva. Di riva mi nayli wahn mail (1.6 km) waid an ih mi-di moov reeli faas. Di Nigerian Sivil Waar mi-di goh aan, soh fi geh da di neks said a di riva kuda mi kaas wi laif. Bot stil, wi mi haftu tek di chaans moa dan wan taim. How Ai mi en op eena da sichuwayshan? Mek Ah tel yu weh mi hapm bifoa Ai mi baan.

Eena 1913 mi pa, John Mills, mi geh baptaiz da New York wen ih mi 25 yaaz oal. Brada Russell mi gi di baptizm taak. Lee bit afta dat, mi pa gaahn da Trinidad an ih mi geh marid tu Constance Farmer, wahn sista weh mi ga wahn schrang lov fi di chroot. Mi pa yoostu help ih fren William R. Brown shoa di “Photo-Drama of Creation.” Dehn mi du dat til Brada Brown an ih waif mi geh asain tu West Africa eena 1923. Mi payrents mi kantinyu liv da Trinidad. Di too a dehn mi anointid.

WI LOVIN PAYRENTS

Mi ma ahn pa mi ga nain pikni. Dehn mi naym di fos wan Rutherford afta di prezident a di Watch Tower Bible and Tract Society. Ai mi baan pahn Disemba 30, 1922. Mi payrents naym mi afta Clayton J. Woodworth, hoo da-mi di edita a The Golden Age (weh wi kaal di Awayk! tudeh). Wi payrents mi mek shoar dat aala wi mi gaahn da skool, bot dehn mi aalwayz inkorij wi fi set spirichwal goalz. Mi ma kuda mi eksplayn di skripcha dehn gud ahn mi pa yoostu lov tel wi stoari fahn di Baibl. Hihn wuda ak laik di Baibl karakta dehn ahn dat wuda help mek di stoari kohn tu laif.

Mi payrents haad werk mi pay aaf. Owta di faiv son weh dehn mi gat, chree a wi mi gaahn da Gilyad Skool. Chree a wi sista dehn mi painyaa fi yaaz da Trinidad ahn Tobago. Mi payrents gud egzampl ahn di way how dehn mi teech wi, mi help wi bil wahn salid fongdayshan eena “di hows a Jehoava.” Dehn inkorijment mi help wi fi praspa “eena di koatyaad dehn a fi wee Gaad.”—Ps. 92:13.

Wi mi yooz wi hows fi wahn lata spirichwal aktiviti, inkloodin di preechin werk. Wen di painyaa dehn yoostu kohn da wi hows, dehn yoostu taak wahn lat bowt Brada George Young, wahn mishineri fahn Canada hoo mi vizit Trinidad. Mi ma  ahn pa mi eksaitid wen dehn taak bowt wen dehn mi serv tugeda wid Brada Brown an ih waif. Bai den, Brada Brown an ih waif mi-di serv da West Africa. Aala dis mi moov mi fi staat preech fahn wen Ah mi ten yaaz oal.

ERLI SPIRICHWAL AKTIVITIZ

Wi magazeen dehn neva beet rong di bush. Dehn mi ekspoaz faals rilijan, di greedi bizniz dehn ahn doti palitiks. Di rilijos leedaz mi kanvins di govna fi ban aala di Watch Tower poblikayshanz. Wi mi haid wi stash a lichricha, bot wi mi kantinyu yooz dehn til wi ron owt. Wi mi yooz chraks ahn sain weh ga wahn Baibl mesij da wi infamayshan maach ahn baisikl parayd. Wi yoostu preech aal oava Trinidad lang wid di song-kaar groop fahn wahn tong kaal Tunapuna. Dat mi reeli eksaitin! Dehndeh spirichwal aktiviti mi help mi fi geh baptaiz wen Ah mi 16 yaaz oal.

Di song-kaar groop fahn di tong a Tunapuna

Wi famili legisi ahn dehnya ekspeeryens mi moov mi fi waahn bee wahn mishineri. Ai mi stil ga da dizaiya op tu di taim wen Ah gaahn da Aruba eena 1944 fi werk lang wid Brada Edmund W. Cummings. Wi mi eksaitid wen ten peepl mi aten di Memoaryal eena 1945. Di neks yaa, di fos kangrigayshan mi faam pahn di ailan.

Mee an Oris staat wahn byootiful laif tugeda

Lee bit afta dat, Ah mi preech tu wahn werkmayt hoo mi naym Oris Williams. Oris yoostu aagyu wid mi fi difen ih bileef dehn. Bot wen shee staat stodi di Baibl, shee mi laan di chroot fahn Gaad Werd ahn ih mi geh baptaiz pahn Janiweri 5, 1947. Az taim paas, wi mi faal in lov wid wan anada ahn wi mi geh marid. Shee mi staat painyaa eena Novemba 1950. Mee ahn Oris mi staat wahn byootiful laif tugeda.

DI PREECHIN WERK DA NIGERIA MI EKSAITIN

Eena 1955 wi mi geh invaitid fi aten Gilyad Skool. Fi pripyaa fi da privilij, mee an Oris mi stap werk. Wi mi sel wi hows ahn sohn ada tingz weh wi mi oan ahn wi mi lef Aruba. Wi mi grajuayt fahn di 27th klaas a Gilyad pahn Joolai 29, 1956 ahn wi mi geh asain tu Nigeria.

Wi mi deh wid di Betel famili da Lagos, Nigeria eena 1957

Wen wi luk bak pahn di tingz weh wi mi du, Oris seh: “Jehoava spirit ku help wahn persn ajos tu di chalenjiz weh mishineri laif bring. Ai da neva laik mai hozban hoo mi aalwayz waahn bee wahn mishineri. Ai wuda mi prifaa fi ga mi oan hows ahn rayz wahn famili. Bot wen Ah mi si how impoatant ih impoatant fi preech di gud nyooz, Ah mi chaynj di way how Ah yoostu tink. Bai di taim wi mi grajuayt fahn Gilyad, Ah mi redi fi bee wahn mishineri. Wen wi mi-di luk fi goh pahn di ship weh naym Queen Mary, Brada Worth Thornton, weh yoostu werk wid Brada Knorr, mi wish wi wahn sayf chrip. Hihn mi tel wi dat wi wahn serv da Betel. Ai mi feel wahn lee bit disapointid. Bot yu noa, Ah mi geh yoostu laif da Betel kwik-wan an Ah mi geh fi lov it. Ah mi geh sohn difrent asainment da Betel. Di wan weh Ah mi lov di moas da-mi fi werk da di front des. Ai lov peepl ahn dis kaina werk mi help mi fi werk kloas wid di bradaz da Nigeria. Lata di bradaz ahn sistaz weh mi kohn vizit Betel mi taiyad, tersti, hongri, ahn ful a dos wen dehn mi reech. Ai mi aalwayz feel hapi fi tek kayr a dehn ahn gi dehn weh dehn mi need. Aala dat da-mi paat a saykrid servis tu Jehoava, ahn dis mi mek Ah feel satisfai ahn hapi.” Yes, evri asainment mi help wi fi groa schranga eena wahn spirichwal way.

Eena 1961, da wahn famili get-tugeda da Trinidad, Brada Brown mi shayr som a fi hihn wandaful ekspeeryens fahn wen ih mi deh da Africa. Afta dat, Ai mi gi wahn ripoat bowt how di preechin werk da Nigeria mi-di groa. Brada Brown mi hog mi an ih tel mi pa: “Johnny, yoo neva did gaahn da Africa, bot Woodworth mi gaan!” Mi pa mi seh: “Kip it op, Worth! Kip it op!” (Worth da-mi Woodworth Mills niknaym.) Di inkorijment weh Ah mi get fahn dehn oalda bradaz weh mi-di serv Jehoava fi yaaz mi schrentn mi dizaiya fi kantinyu preech.

William “Baibl” Brown an ih waif, Antonia, mi gi wi lata inkorijment

Eena 1962, Ah mi ga di privilij fi aten di 37th klaas a Gilyad. Da koars mi laas ten monts. Brada Wilfred Gooch, hoo da-mi di branch oavaseeya da Nigeria, mi aten di 38th klaas a  Gilyad ahn den ih mi geh asain tu England. Afta dat, Ai da-mi di nyoo branch oavaseeya da Nigeria. Ah mi fala Brada Brown egzampl ahn chravl wahn lat, an Ah mi geh fi noa ahn lov wi bradaz ahn sistaz da Nigeria. Eevn doa dehn neva ga mateeryal tingz weh moas peepl eena dehn divelop konchri dehn gat, wi kuda mi si dat dehn neva need non a dat fi bee hapi. Eevn soh, ih mi amayzin fi si dat di bradaz mi aalwayz neet ahn kleen da di meetin dehn. Lata wi bradaz wuda reech da di kanvenshan dehn eena chrok er bolekajas. * Wahn bolekaja da-mi wahn big chrok weh dehn mi fiks op intu wahn bos wid di said dehn oapm op. Dehnya bos yoostu ga sohn inchrestin sain. Fi egzampl, wan a dehn mi seh: “Wan wan jrap a waata ful di bokit.”

Wat mi rait pahn da sain soh chroo! Di efoat weh evribadi mek impoatant, ahn wee mi du wi paat da Nigeria. Bai 1974, Nigeria da-mi di fos konchri bisaidz di United States fi ga 100,000 poblishaz. Di werk mi-di groa fi chroo!

Eevn doa aala dehnya gud tingz mi-di hapm ahn di werk mi-di groa, di Nigerian Sivil Waar mi-di goh aan fahn 1967 tu 1970. Fi monts, wi bradaz fahn di Biafran said a di Niger Riva kudn kamyoonikayt wid di bradaz da di branch aafis. Soh wi mi haftu kehr spirichwal food fi dehn. Laik weh wi mi menshan da di biginin a dis aatikl, wi mi pray, chros eena Jehoava ahn kraas di riva sevral taimz.

Ai memba dehn daynjaros chrip kraas di Niger Riva gud-wan. Wi laif mi deh eena daynja kaaz dehn soalja mi redi fi shoot enibadi. Wi kuda mi geh sik ahn wi mi fays ada chalenjiz tu. Da mi wan ting fi get paas di soalja dehn, bot da mi wahn hoal ada ting wen wi mi get pahn di Biafran said. Ih mi wos. Wan nait, Ai mi kraas di Niger Riva eena wahn doari fahn Asaba tu Onitsha. Den Ah gaahn da Enugu fi inkorij di oavaseeya dehn. Pahn wahn nada chrip, wi mi schrentn di elda dehn da Aba wen di peepl eena atariti mi foas wahn blakowt fi di hoal tong. Da Port Harcourt, wi mi haftu hori pray fi en di meetin bikaaz di soalja dehn brok chroo di Biafran aami weh mi-di difen di tong.

Dehndeh meetin mi veri impoatant fi inkorij di bradaz ahn mek dehn noa dat Jehoava lov ahn kay fi dehn. Di meetinz mi aalso giv di bradaz kongsl weh dehn mi reeli need fi stay nyoochral ahn yoonaitid. Di bradaz da Nigeria neva giv op joorin di waar. Dehn mi shoa dat dehn lov fi wan anada moch schranga dan dehn kolcha ahn dehn mi stay yoonaitid. Da mi wahn privilij fi help di bradaz wen dehn mi-di fays da chraiyal!

Eena 1969, Brada Milton G. Henschel da-mi di chyaaman a di “Peace on Earth” Intanashanal Asembli da Yankee Stadium da New York, an Ai mi laan wahn lat az fi hihn helpa. Dis chraynin mi kohn da di rait taim bikaaz lee bit afta dat wi mi ga di “Men of Goodwill” Intanashanal Asembli da Lagos, Nigeria. Wi mi ga dis asembli wahn shaat wail afta di sivil waar mi en an ih mi pasabl onli wid di help a Jehoava. Dis asembli mi amayzin bikaaz ih mi deh eena 17 langwij ahn 121,128 mi aten. Brada Knorr ahn Brada Henschel ahn vizitaz fahn di United States ahn England mi si wan a di bigis Kristyan baptizm sins Pentikaas—3,775 mi geh baptaiz! Wen Ah mi-di help di bradaz put dis asembli tugeda, dat da-mi praabli di biziyis taim a mai laif. Di amonk a poblishaz mi-di groa moch faasa dan how ih mi-di groa eena ada konchriz.

Da di “Men of Goodwill” Intanashanal Asembli, dehn mi ga 121,128 peepl hoo mi taak 17 difrent langwij, inkloodin di Ibo langwij

Wi mi spen moa dan 30 yaaz da Nigeria ahn fahn taim tu taim, Ah mi serv az wahn serkit oavaseeya ahn wahn zoan servant da West Africa. Di mishineri dehn mi reeli apreeshiayt di inkorijment an atenshan weh dehn mi get! Ah mi veri hapi fi rimain dehn dat Jehoava neva faget dehn. Dis werk mi teech mi dat wi need fi shoa persnal inchres tuwaadz wi bradaz ahn sistaz soh dat dehn ku kantinyu serv Jehoava ahn fi kip ih aaganaizayshan schrang ahn yoonaitid.

Da mi onli bikaaz a Jehoava help wee kuda mi koap wid di siknis ahn prablemz weh di sivil waar  mi kaaz. Wee mi aalwayz si how Jehoava bles wi. Oris mi seh:

“Di too a wi mi kech malayrya sevral taimz. Wan taim, Worth mi geh soh sik dat ih neva eevn noa dat ih mi en op eena haaspital da Lagos. Dehn mi tel mi dat ih praabli neva wahn mek it, bot Ah mi soh hapi dat ih mi servaiv! Wen Worth mi fainali wayk op, hihn mi preech bowt Gaad Kingdom tu di ners hoo mi-di luk afta ahn. Afta dat, mee ahn Worth gaahn vizit di ners, Mista Nwambiwe, fi help ahn laan moa bowt di Baibl. Mista Nwambiwe mi laan di chroot ahn den ih mi geh fi bee wahn elda da Aba. Ai mi help lata peepl fi laan bowt Jehoava ahn kohn fi serv ahn, eevn peepl hoo da-mi staanch Mozlim. Wi mi reeli hapi fi geh fi noa ahn lov di peepl da Nigeria, dehn kolcha, dehn kostom ahn dehn langwij.”

Wi mi laan wahn nada lesn: If wi mi waahn groa spirichwali eena wi asainment, wi mi haftu laan fi lov wi bradaz ahn sistaz noh mata how difrent dehn kolcha mi difrent fahn fi wee wan.

NYOO ASAINMENTS

Eena 1987, afta wi mi-di serv da Betel da Nigeria, wi mi geh wahn nyoo asainment. Wi mi geh asain az mishineri tu di byootiful ailan a St. Lucia eena di Caribbean. Wi mi injai dis nyoo asainment, bot wi mi ga nyoo chalenjiz tu. Da Africa, wan man wuda ga lata waif. Bot da St. Lucia, di prablem mi difrent. Wahn kopl wuda liv tugeda widowt geh marid. Di Baibl reeli powaful kaaz ih mi moov wahn lata wi Baibl styoodents fi mek di chaynjiz weh dehn mi need fi mek eena dehn laif.

Ah mi reeli lov Oris joorin di 68 yaaz weh wi mi marid

Az wi mi-di geh oalda, di Govanin Badi mi asain wi tu werl hedkwaataz da Brooklyn, New York eena 2005. Dat da-mi wahn veri lovin ting weh dehn du fi wi. Ah stil tank Jehoava evri day fi gi mi wahn wandaful waif laik Oris. Shee mi ded eena 2015. Ah mis ahn soh moch dat Ah kyaahn eevn eksplayn how Ah feel. Shee da-mi wahn ekselent waif hoo mi ga lata byootiful kwalitiz. Ai mi reeli lov Oris joorin di 68 yaaz weh wi mi spen tugeda. Wee mi fain dat di seekrit fi hapinis eena marij an eena di kangrigayshan da rispek fi di hedship araynjment, fagiv adaz fahn di haat, stay hombl ahn shoa kwalitiz weh kohn fahn Gaad hoali spirit.

Wen wi mi feel sad er geh diskorij, wi mi pen pahn Jehoava soh dat wi kuda mi kantinyu serv ahn. Az wi mi kantinyu fi fala Jehoava dairekshan, wi mi si dat tingz mi kip di geh beta ahn beta aal di taim—bot di bes tingz wahn kohn eena di fyoocha!—Isa. 60:17; 2 Kor. 13:11.

Jehoava mi bles di werk weh mi payrents an ada bradaz ahn sistaz mi du da Trinidad ahn Tobago. Akaadn tu di laytes ripoat, 9,892 bradaz ahn sistaz di serv Jehoava deh. Da Aruba, lata wi bradaz ahn sistaz mi werk haad fi schrentn di orijinal kangrigayshan weh Ai yoostu serv eena. Tudeh, 14 kangrigayshan deh pahn da ailan. Ahn da Nigeria, di amonk a poblishaz gaan op tu 381,398. Ahn da St. Lucia, 783 poblishaz di sopoat Jehoava Kingdom.

Now Ai deh eena mi 90ʼs. Di skripcha da Psalm 92:14 tel wi bowt peepl hoo ga wahn plays eena di hows a Jehoava. Ih seh: “Eevn eena dehn oal ayj, dehn wahn stil di praspa; dehn wahn stay schrang ahn helti.” Ai soh tankful fi di laif weh Ah liv eena Jehoava servis. Di rich legisi weh Ai mi geh inkorij mi fi serv Jehoava wid aala mi haat. Bikaaz a di lov weh Jehoava shoa mi, Ai kuda mi “praspa eena di koatyaad a [mai] Gaad.”—Ps. 92:13.

^ par. 18 Si di Awake! a Maach 8, 1972, payj 24-26.