Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

 LAIF STOARI

Jehoava Bles Mi Disizhan

Jehoava Bles Mi Disizhan

Wan day eena 1939, wi mi get op da di midl a di nait fi jraiv moa dan wahn owa fi reech da Joplin, wahn smaal siti da Missouri, U.S.A. Wi gaahn deh fi put sohn chrak anda di peepl dehn doa. Kwaiyet-wan wi mi-di finish op wi mishan jos az di son mi-di kom op. Wi hori get bak eena di kaar ahn jraiv tu di spat weh aala wi mi fi meet, ahn wi wayt deh fi evribadi els. Yu mosi di wanda wai wi gaahn preech soh erli eena di maanin ahn den lef di teritori soh faas. Ah wahn tel yu dat eena wahn lee wail.

AI MI baan eena 1934. Mai payrents da-mi Fred ahn Edna Molohan. Dehn da-mi faytful Baibl Styoodents (Jehoava Witnisiz) fi 20 yaaz bai di taim Ai mi baan. Ah soh tankful dat dehn mi rayz mi fi lov ahn wership Jehoava. Wi famili mi liv da wahn smaal tong da Kansas weh naym Parsons. Wi yoostu goh da wahn kangrigayshan weh nayli aala di bradaz ahn sistaz mi anointid. Az wahn famili, wi mi injai goh da di meetin dehn ahn preech bowt di chroot a Gaad Werd tu adaz. Evri Satideh aftanoon wi mi du schreet werk, er weh wi kaal poblik witnisin tudeh. Sohntaim wi wuda geh taiyad, bot mi pa yoostu kehr wi goh eet aiskreem wen wi mi don.

Eevn doa wi kangrigayshan mi smaal, wi mi gat wahn big teritori fi kova. Wi mi preech da sohn smaal tong ahn sohn faam weh neva deh tu faar fahn weh wi mi liv. Wen wi mi preech da di faam dehn, di peepl wuda mi pay wi fi di lichricha wid tingz weh dehn geh fahn dehn faam. Sohntaim dehn wuda gi wi vejitablz, loakal eg, er eevn laiv chikin. Sins mi pa mi giv ih kanchribyooshan fi di lichricha hed a taim, di tingz weh wi mi geh fahn di faamaz mi help feed wi famili.

DI PREECHIN KAMPAYN DEHN

Mi payrents mi geh wahn foanograaf weh dehn mi yooz eena di preechin werk. Ai mi tu smaal fi handl it, bot Ah mi laik help mi ma ahn mi pa play som a Brada Rutherford taak dehn fi di ritern vizit ahn Baibl stodi dehn.

Wid mi pa ahn mi ma fronta wi song kaar

Wi mi ga wahn 1936 Ford, ahn mi pa mi put wahn speeka pahn tap a it ahn mek it intu wahn song kaar. Wi mi yooz dis kaar fi spred di Kingdom mesij. Fos, wi wuda play wahn myoozik rikaadn fi geh di peepl dehn atenshan. Den, wi wuda play wahn rikaadn a wan a Brada  Rutherford Baibl taak. Wen di rikaadn mi don, wi wuda aafa lichricha tu di peepl hoo mi inchrestid.

Wen wi mi deh da Cherryvale, Kansas, di polees mi tel mi pa dat dehn kyaahn alow ahn fi kehr di song kaar eena di paak, wehpaat wahn lata peepl mi laik goh rilaks pahn Sondeh. Bot di polees mi tel ahn dat ih mi aarait fi yooz it owtsaida di paak. Mi pa neva aagyu wid di polees. Ih mi moov di kaar tu di schreet weh mi fays di paak. Peepl hoo mi dehdeh kuda mi stil hyaa di mesij, soh mi pa mi kantinyu wid di proagram. Ai yoostu aalwayz injai spen taim wid mi pa ahn mi oalda breda, Jerry, wen dehn yoostu kehr owt di song kaar.

Eena di layt 1930ʼs, wen lata peepl mi deh gens di preechin werk, wi mi tek paat eena sohn speshal kampayn fi kova di teritori dehn az faas az wi kud. Wi wuda get op bifoa di son kom owt (jos laik weh wi mi du da Joplin, Missouri) ahn goh fahn hows tu hows kwaiyet-wan di slip sohn chrak er sohn lee buk anda di peepl dehn doa. Afta dat, aala wi wuda meet op da wahn spat owtsaida di siti fi mek shoar dat di polees neva ares nobadi.

Joorin dehn taim, wi mi reeli injai di infamayshan maach dehn tu. Fi mek evribadi noa bowt di Kingdom, wi wuda waak rong wid wahn sain weh ga wahn Baibl mesij. Wan taim wi frenz mi waak rong wid wahn sain weh mi seh: “Religion Is a Snare and a Racket.” Di maach mi staat fahn wi hows, gaan aal chroo di tong wehpaat wi mi liv fi bowt wahn mail (1.6 km) ahn den dehn mi kohn bak tu wi hows. Gud ting da day nobadi mi chrai stap dehn. Insteda dat, lata peepl weh mi-di wach dehn mi shoa inchres.

DI KANVENSHAN DEHN EENA MI YONGA DAYZ

Wi famili yoostu chravl fahn Kansas tu Texas fi aten di kanvenshan dehn. Laik how mi pa mi werk fi di raylroad kompni, wee kuda mi raid fi free wen wi goh vizit wi faamli an aten di kanvenshan dehn. Mi ma oalda breda, weh naym Fred Wismar, ahn ih waif, Eulalie, mi liv da Temple, Texas. Onkl Fred mi laan di chroot wen hihn mi yong eena di erli 1900ʼs. Ih mi geh baptaiz ahn shyaa aal weh ih mi laan wid ih yonga sista dehn; mai ma da-mi wan a dehn. Moas a di bradaz da di senchral paat a Texas mi noa Onkl Fred bikaaz hihn mi serv az wahn zoan servant (weh wi kaal tudeh wahn serkit oavaseeya) rait deh. Hihn da-mi wahn hapi ahn kain persn an Ai yoostu laik deh rong ahn. Hihn mi lov di chroot ahn fi hihn gud egzampl mi help mi wen Ah mi-di groa op.

Eena 1941, wi famili mi gaahn da St. Louis, Missouri, pahn chrayn fi wahn big kanvenshan. Joorin da kanvenshan, dehn mi invait aala di yong peepl fi sidong tugeda eena wahn speshal sekshan kloas tu di platfaam fi hyaa Brada Rutherford giv wahn taak weh mi naym “Children of the King.” Wen Brada Rutherford mi finish giv  ih taak, di bradaz weh mi-di help ahn mi giv evri wan a di yong peepl di nyoo buk, Children. Moa dan 15,000 yong peepl mi injai dis gif fahn Jehoava.

Eena Aypril 1943, wi mi aten di “Call to Action” asembli da Coffeyville, Kansas. Da dis asembli, wi mi laan bowt di nyoo Teeyokratik Minischri Skool weh dehn mi wahn ga da aala di kangrigayshan dehn. Da saym day, di bradaz mi rilees wahn lee buk weh mi gat een 52 lesn fi yooz eena di Skool. Layta da saym yaa, Ah mi giv mi fos styoodent taak. Wahn nada reezn wai da asembli mi soh speshal tu mee da bikaaz Ah mi geh baptaiz. Mee ahn wahn fyoo adaz mi geh baptaiz eena koal waata da wahn faam weh mi deh kloas di asembli sait.

MAI JREEM DA-MI FI SERV DA BETEL

Ah mi finish skool eena 1951 an Ah mi haftu figa owt weh Ah mi wahn du wid mi laif. Mai oalda breda Jerry yoostu serv da Betel ahn da-mi mai jreem fi serv deh tu. Soh Ah mi sen mi aplikayshan da di aafis da Brooklyn, ahn dehn mi invait mi fi staat serv da Betel pahn Maach 10, 1952. Dis da-mi wan a di bes disizhan Ai mi eva mek.

Ai mi waahn werk wehpaat dehn mi print di poblikayshanz. Bot, insteda dat, dehn mi asain mi fi werk az wahn wayta ahn laytaraan Ah mi werk eena di kichin. Eevn doa Ai neva get di privilij fi werk wehpaat dehn mi print poblikayshanz, Ai mi injai dis ekspeeryens an Ah mi laan wahn lat fan it. Sins wi mi werk pahn shif, Ah mi ga moa taim fi stodi da di Betel laibri joorin di day. Dis mi help mi fi groa eena wahn spirichwal way. Ih mi bil op mi fayt ahn schrentn mi disizhan fi stay da Betel az lang az Ah kud. Jerry mi lef Betel eena 1949 ahn den ih mi geh marid tu Patricia, bot dehn mi liv kloas tu Brooklyn. Soh dehn mi aalwayz dehdeh fi help an inkorij mi wen a mi fos staat serv da Betel.

Lee bit afta Ai staat serv da Betel, di bradaz mi staat luk fi Betelaits weh dehn kuda mi ad tu di lis a Betel speekaz. Bradaz pahn dis lis mi asain fi vizit kangrigayshanz weh mi deh les dan 200 mailz (322 km) fahn Betel. Dehn yoostu giv wahn poblik taak ahn goh owt pahn feel servis wid di kangrigayshan dehn. Ai mi ga di privilij fi bee wan a dehn speekaz. Ah mi nervos wen Ah mi giv mi fos poblik taak. Dehn taim, wahn poblik taak mi wan owa lang. Ah yoostu chravl tu di kangrigayshanz pahn chrayn. Ah memba wahn Sondeh aftanoon eena 1954 wen Ah mi get pahn wahn chrayn fi goh da New York. Di chrayn shuda mi reech erli di eevnin, bot wahn staam mi kohn wid koal breez ahn snoa. Di weda mi shaat owt di ilekchrik injin fahn di chrayn. Fainali di chrayn mi reech New York City bowt faiv aklak Mondeh maanin. Fahn deh, Ah mi get pahn wahn sobway fi goh da Brooklyn ahn wen Ah mi reech Ah mi gaahn schrayt gaahn werk eena di kichin. Ah mi reech layt an Ah mi feel taiyad afta di sidong deh aal nait wail dehn mi-di chrai fiks di chrayn. Bot dehnya kaina prablemz mi feel laik notn bikaaz a di jai weh wi geh wen wi serv wi bradaz ahn meet wahn lata nyoo frenz pahn dehn speshal weeken.

Wi di pripyaa fi braadkyaas fahn di WBBR stoodyo

Joorin mi fos fyoo yaaz da Betel, Ah mi geh invaitid fi tek paat eena di Baibl stodi proagram weh di bradaz mi play evri week pahn WBBR. Di stoodyo mi deh pahn di sekant floa a di bildin da 124 Columbia Heights. Brada A. H. Macmillan, wahn lang-taim memba a di Betel famili, yoostu tek paat eena dehnya rayjo proagram aal di taim. Wi yoostu kaal ahn Brada Mak. Hihn da-mi wahn gud egzampl fi di yonga wan dehn eena di Betel famili bikaaz hihn mi stay faytful tu Jehoava eevn doa ih mi gaan chroo lata chalenjiz.

Wee wuda giv owt WBBR invitayshan eena di minischri fi bil op inchres

Eena 1958, Ah mi geh wahn invitayshan fi werk wid Gilyad Skool. Mai jab da-mi fi help di mishineri dehn fi geh dehn paypaz fi goh da dehn asainment ahn den araynj fi mek dehn chravl tu di konchri weh dehn mi geh asain. Bak den ih mi tu ekspensiv fi chravl pahn playn, soh onli lee bit a di mishineri dehn mi geh fi chravl  laik dat. Moas a di bradaz hoo mi gaan da Africa an Asia mi chravl pahn ship. Yaaz layta, afta di prais a di playn tikit dehn mi gaan dong, moas a di mishineri dehn mi chravl tu dehn asainment pahn playn.

Ah di put di Gilyad diploama dehn tugeda bifoa di grajuwayshan proagram

CHRAVL TU DI KANVENSHAN

Eena 1960, Ah mi araynj fi chaata sohn playn chrip fahn di United States tu Europe fi di 1961 intanashanal kanvenshan. Ai mi chravl pahn wan a dehn playn fahn New York tu Hamburgh, Germany fi aten di kanvenshan. Afta da kanvenshan, mee ahn chree ada bradaz mi rent wahn kaar ahn jraiv fahn Germany tu Italy fi vizit di Branch aafis da Rome. Fahn deh, wi gaahn da France, oava di Pyrenees mongtin dehn, ahn den wi gaahn da Spain, weh di preechin werk mi deh anda ban. Wi mi kehr sohn lichricha fi di bradaz da Barcelona. Wi mi rap dehn op laik gif soh dat nobadi mi noa dat da mi lichricha weh wi mi-di kehr. Ah mi feel hapi fi meet di bradaz da Barcelona. Afta dat, wi gaahn da Amsterdam ahn fahn deh wi mi kech di playn fi goh bak da New York.

Eena 1962, Ah mi haftu mek araynjments fi bradaz ahn sistaz fahn difrent paat a di werl fi chravl tu di intanashanal kanvenshan dehn. Di teem a di asembli fi 1963 da-mi “Everlasting Good News.” Wee mi mek planz fi 583 bradaz ahn sistaz fi chravl rong di werl fi aten di kanvenshan dehn da Europe, Asia ahn di South Pacific. Den, dehn gaahn da Hawaii, an afta dat dehn gaahn da California. Di groop mi stap da Lebanon ahn Jordan fi sohn speshal toar weh mi haftu du wid di Baibl lan dehn. Wi Betel dipaatment mi araynj di playn chrip ahn hotel ahn aala di veesa weh di bradaz ahn sistaz mi wahn need fi goh da eech konchri.

MI NYOO CHRAVL PAADNA

Di yaa 1963 mi speshal tu mee fi wahn nada reezn. Pahn Joon 29, Ah mi geh marid tu Lila Rogers fahn Missouri. Shee mi jain di Betel famili eena 1960. Wan week afta wi wedn, mee ahn Lila mi jain op wid di bradaz weh mi deh pahn di rong-di-werl toar ahn wi gaahn da Greece, Egypt ahn Lebanon. Wi mi tek wahn shaat playn raid fahn Beirut tu wahn smaal lee ayaapoat da Jordan. Di preechin werk da Jordan mi deh anda ban ahn dehn mi tel wi dat dehn neva di gi Jehoava Witnisiz veesa fi goh eena di konchri. Soh wi mi wanda weh mi wahn hapm wen wi reech di ayaapoat. Da mi wahn hapi sopraiz wen wi reech ahn wi mi si wahn krowd a wi bradaz ahn sistaz di hoal wahn big sain pahn tap a di ayaapoat terminal weh mi seh “Welkom Jehoava Witnisiz”! Ahn wi mi hapi fi si di Baibl lan dehn fi wiself. Wi mi gaahn weh Aybraham, Aizak, Jaykop ahn ih son dehn mi liv. Ih mi eksaitin fi si wehpaat Jeezas ahn ih apasl dehn mi preech, ahn weh di Kristyan rilijan mi staat tu spred tu “peepl aal oava di werl.”—Aks 13:47.

 Lila stik wid mee chroo aala wi asainment fi oava 55 yaaz. Wee mi gaahn da Spain ahn Portugal wahn fyoo taimz wen di werk mi deh anda ban. Wi mi inkorij di frenz ahn kehr lichricha ahn ada tingz weh dehn mi need. Wee mi eevn vizit som a di bradaz weh mi deh eena jayl da Cádiz, Spain. Ai mi veri hapi fi gi dehn wahn inkorijin Baibl taak.

Mee ahn Lila wid Patricia ahn Jerry Molohan pahn wi way tu di 1969 “Peace on Earth” Kanvenshan

Sins 1963, Ah mi ga di privilij fi help araynj chravl fi sohn intanashanal kanvenshan da Africa, Australia, Central ahn South America, Europe, Hawaii, New Zealand ahn Puerto Rico. Mee ahn Lila gaahn da lata dehnya kanvenshan, plos wi gaahn da di wan da Warsaw, Poland, eena 1989. Wahn lata wi bradaz fahn Russia kuda mi aten da kanvenshan. Dat da-mi di fos taim dehn kuda mi gaahn da wahn intanashanal kanvenshan! Som a di bradaz weh wi mi meet da di kanvenshan mi spen yaaz eena prizn da di Soviet Union bikaaz ahn dehn fayt.

Ai mi injai di privilij fi vizit som a di Branch aafis rong di werl ahn inkorij di Betel famili ahn mishineri dehn. Pahn wi laas vizit tu di Branch da South Korea, wi mi meet 50 bradaz da di prizn da Suwon. Aala dehnya bradaz mi shoa wahn pazitiv atichood ahn dehn mi-di luk faawod fi goh preech agen. Dehn mi inkorij wee wahn lat!—Roam. 1:11, 12.

JEHOAVA BLES IH PEEPL

Ai geh fi si how Jehoava bles ih peepl oava di yaaz. Wi gaahn fahn bowt 100,000 poblishaz wen Ai mi geh baptaiz eena 1943 op tu oava 8,000,000 hoo di serv Jehoava tudeh eena moa dan 240 lan. Di mishineri dehn du wahn lata da werk. Da wahn jai fi werk wid dehnya mishineri ahn fi help dehn reech dehn asainment.

Ai soh tankful dat Ah mi disaid fi du moa fi Jehoava wen Ah mi yong an aplai fi serv da Betel. Jehoava bles mi evri step lang di way. Wi geh lata jai di serv da Betel. Pahn tap a dat, mee ahn Lila mek chroo chroo frenz wen wi preech wid difrent kangrigayshanz da Brooklyn.

Lila stil sopoat mi evri day eena mi Betel servis. Eevn doa Ai oava 84 yaaz now, Ai kud stil injai mi werk da Betel. Ai help owt di ansa ahn manij mail da di Branch.

Wid Lila tudeh

Da wahn jai fi bee paat a Jehoava aaganaizayshan. Wee ku andastan gud-wan weh Malachi 3:18 seh: “Ahn yu wahn si agen di difrens bitween wahn raichos persn ahn wahn wikid persn, yu wahn si di difrens bitween sombadi weh di serv Gaad ahn sombadi weh noh di serv ahn.” Evri day, wi si Saytan sistem di faal apaat. Peepl noh ga no hoap ahn dehn noh hapi. Bot dehn wan weh lov ahn serv Jehoava hapi ahn dehn ga wahn hoap fi di fyoocha, eevn eena dehnya terabl taimz. Da wahn wandaful privilij fi spred di gud nyooz a di Kingdom! (Mach. 24:14) Wee luk faawod tu di taim wen Gaad Kingdom wahn bring wahn en tu dis oal werl ahn bring een wahn nyoo werl wid aala di blesin weh Jehoava pramis. Den evribadi pahn di ert wahn bee helti ahn hapi ahn wahn liv fareva.