2018-2019 Serkit Asembli Proagram—Wid di Brada Fahn di Branch

Chek owt di proagram fi dis asembli. Wahn brada wahn vizit fahn di Branch aafis ahn gi kopl a di taak dehn.

Bee Schrang!

Di program wahn eksplayn how wi ku geh di schrent fi stan op schrang eena wi fayt.

Fain Owt di Ansa tu Dehnya Kweschan

Wi wahn geh di ansa tu dehnya kweschan joorin di asembli proagram.