Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

 STODI POINT 18

Provaid Yoosful Infamayshan

Provaid Yoosful Infamayshan

1 Korintyanz 9:19-23

WEH FI DU: Get yu aadyans fi tink, mek dehn feel dat dehn mi laan sohnting nyoo weh ku help dehn.

HOW FI DU IT:

  • Kansida weh yu aadyans don noa aredi. Insteda jos ripeet weh dehn don hyaa aredi, help dehn fi luk pahn di tapik eena wahn nyoo way.

  • Risaach ahn meditayt. Wen pasabl, inklood faks weh peepl noh ga moch infamayshan bowt, er inklood tingz weh di hapm eena di ayrya, ahn den yooz dehn fi teech mayn aidyaaz. Tek di taim fi tink bowt aala yu risaach ahn mek shoar dat ih sopoat di mayn point dehn eena yu taak; den help di aadyans fi si di kanekshan.

  • Shoa di benifit a yu mesij. Peepl need fi si di benifit a weh yu di teech eena dehn evriday laif. Soh eksplayn how di Skripchaz ku help dehn persnali. Wen yu diskos eni sichuwayshan, atichood, er bihayvya, brok it dong eena wahn way weh yu aadyans ku yooz di infamayshan eena fi dehn persnal laif.