Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

Wai Gaad Mek di Ert?

Wai Gaad Mek di Ert?

Wai Gaad mek di ert ahn hyoomanz? Di ert wahn eva bee wahn paradais agen?