Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

 LESN 10

How Yu Ku Noa di Chroo Rilijan?

How Yu Ku Noa di Chroo Rilijan?

1. Yu tink onli wan chroo rilijan deh?

“Bee kyaaful a dehn faals prafit.” —MACHYU 7:15.

Jeezas mi teech ih falowaz onli wan rilijan, weh da di chroo rilijan. Da laik wahn road weh di leed tu evalastin laif. Jeezas mi seh: “lee bit a peepl wahn fain” da road. (Machyu 7:14) Di onli kaina wership weh Gaad aksep da wership weh bays pahn di Baibl. Aal dehn wan weh di wership Gaad di rait way hav wan fayt weh yoonait dehn.​—Reed Machyu 7:21; Jan 14:6; Ifeezhanz 4:4, 5.

Wach di veedyo Yu Tink Gaad Aksep Eni Kaina Wership?

2. Weh Jeezas mi seh bowt faals Kristyanz?

“Dehn seh dehn noa Gaad, bot di ting dehn weh dehn di du shoa dat dehn noh noa ahn ataal.”—TAITOS 1:16.

Jeezas mi seh dat faals prafit mi wahn korop chroo wership. Pahn di owtsaid, dehn ak laik dehn da chroo Kristyanz. Eevn di rilijan weh dehn bilangz tu klaym fi bee Kristyan. Bot ih noh haad fi noa if dehn da faals Kristyanz. Wai? Bikaaz di chroo rilijan help peepl fi bee chroo Kristyanz. Yu wahn ku seeʼt bai dehn wayz, how dehn liv dehn laif, ahn how dehn wership.​—Reed Machyu 7:14-23.

3. How yu ku noa dehn wan weh di wership di karek way?

Tink bowt dehnya faiv wayz:

  • Chroo Kristyanz rispek di Baibl az di Werd a Gaad. Dehn chrai haad fi liv bai weh di Baibl seh. Soh di chroo rilijan da noh laik dehn rilijan weh fala roolz  weh man mek op. (Machyu 15:7-9) Dehn wan weh wership di karek way noh preech wan ting ahn praktis sohnting els.​—Reed Jan 17:17; 2 Timoti 3:16, 17.

  • Jeezas chroo falowaz aana Gaad naym, Jehoava. Jeezas mi shoa ih aana Gaad naym wen ih tel peepl bowt it. Hihn mi help peepl fi noa bowt Gaad ahn ih mi teech dehn fi pray fi kip Gaad naym hoali. (Machyu 6:9) Rong weh yu liv, da wich rilijan yoo tink di mek peepl noa bowt Gaad naym?​—Reed Roamanz 10:13, 14; Heebrooz 2:12.

  • Chroo Kristyanz preech bowt di Kingdom a Gaad. Gaad mi sen Jeezas fi preech di gud nyooz bowt di Kingdom, weh da di onli hoap fi hyoomanz. Jeezas mi kantinyu taak bowt it til di day ih ded. (Look 4:43; 8:1; 23:42, 43) Hihn mi seh dat fi hihn falowaz mi wahn preech bowt it. If sombadi kom op fi taak tu yu bowt Gaad Kingdom, da wich rilijan yoo tink dehn bilangz tu?​—Reed Machyu 24:14.

  • Jeezas falowaz da no paat a dis wikid werl. Yu kud noa dehn bikaaz dehn noh tek paat eena palitiks er goh proates. (Jan 17:16; 18:36) Dehn noh kapi di bad wayz ner di bad praktis dehn weh wi si eena dis wikid werl tudeh.​—Reed Jaymz 4:4.

  • Chroo Kristyanz shoa reel lov fi wan anada. Dehn laan fahn di Baibl fi ga rispek fi peepl fahn aal difrent rays ahn kolcha. Moas a di taim faals rilijan sopoat waar, ahn chroo Kristyanz noh du dat. (Micah 4:1-3) Insteda dat, chroo Kristyanz wilin fi yooz dehn taim ahn wateva els dehn gat fi inkorij ada peepl.​—Reed Jan 13:34, 35; 1 Jan 4:20.

4. Yu tink yu kud pik owt di chroo rilijan?

Wich rilijan bays aala ih teechinz pahn di Baibl, aana di naym a Gaad, ahn preech dat Gaad Kingdom da wi onli hoap? Wich groop praktis lov ahn noh goh da waar? Weh yoo tink?​—Reed 1 Jan 3:10-12.