Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

 LESN 9

How Yu Famili Ku Bee Hapi?

How Yu Famili Ku Bee Hapi?

1. Wai marij impoatant fi mek di famili bee hapi?

Di gud nyooz kohn fahn Jehoava, hoo da di blesid [“hapi,” NW] Gaad, ahn hihn waahn yu famili bee hapi tu. (1 Timoti 1:11) Marij kohn fahn hihn. Ih impoatant fi hav wahn leegal marij if wi waahn evribadi eena di famili bee sayf ahn hapi. Kristyanz need fi rispek di loakal laa, ahn rejista dehn marij.​—Reed Look 2:1, 4, 5.

How Gaad feel bowt marij? Hihn waahn ih laas wahn laiftaim, ahn onli bee bitween wahn man ahn wahn uman. Jehoava waahn hozban ahn waif bee faytful tu wan anada. (Heebrooz 13:4) Hihn hayt divoas. (Malachi 2:16) Bot Gaad alow wahn Kristyan fi geh divoas ahn marid agen if dehn paadna cheet, ahn komit adolchri.​—Reed Machyu 19:3-6, 9.

2. How wahn hozban ahn waif shuda chreet wan anada?

Jehoava mi mek di man ahn uman fi help owt wan anada eena di marij. (Genesis 2:18) Di hozban da di hed a di famili, ahn hihn da di mayn wan weh fi provaid fi dehn ahn teech dehn bowt Gaad. Ih noh fi bee selfish, bot ih fi lov ih waif ahn tink bowt fi shee needz fos. Hozban ahn waif fi lov ahn rispek wan anada. Bikaaz non a dehn perfek, ih impoatant fi mek dehn laan fi fergiv wan anada.​—Reed Ifeezhanz 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Peeta 3:7.

3. If yu noh hapi eena yu marij, yu tink yu shuda giv op pan it?

If yu di ga prablemz eena yu marij, den too a unu need fi werk haad fi chreet wan anada wid lov. (1 Korintyanz 13: 4, 5) Marid peepl wahn ga prablemz, bot di Baibl noh inkorij yu fi separayt jos bikaaz a dat.​—Reed 1 Korintyanz 7:10-13.

4. Chiljren, da weh Gaad waahn fi unu?

Jehoava waahn unu bee hapi. Hihn gi yu di bes advais soh yu kud injai di yaaz wen yu yong. Hihn waahn yu laan fahn di nalij ahn ekspeeryens weh yu payrents gat. (Koloashanz 3:20) Jehoava da yu Kriyayta, ahn hihn waahn yu feel di jai weh yu ku geh wen yu du fi hihn wil, ahn fala fi hihn Son.​—Reed Ecclesiastes 11:9–12:1; Machyu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Payrents, da weh yu pikni dehn need fi bee hapi?

Yu hafu werk haad fi gi dehn food, wahn roof oava dehn hed, ahn kloaz fi wayr. (1 Timoti 5:8) Bot fi mek yu pikni dehn bee hapi, yu need fi teech dehn how fi lov Gaad ahn laan fan ahn. (Deuteronomy 6: 4-7) Wen yoo shoa dat yu lov Jehoava, yu egzampl ku reeli toch yu pikni dehn haat. Wen yu teech yu pikni dehn fahn di Baibl, dis wahn help dehn fi tink eena wahn pazitiv way.​—Reed Ifeezhanz 6:4; 2 Timoti 3:15.

Wen yu inkorij yu pikni ahn tel dehn how gud dehn du, ih wahn help dehn wahn lat. Yu need fi karek ahn disiplin dehn tu. Wen yu chrayn dehn laik dis, ih wahn protek dehn fahn di du tingz weh ku hert dehn ahn fahn tingz weh wahn mek dehn feel sad. (Proverbs 22:15) Bot memba, yu noh fi disiplin dehn eena wahn kruwil way.​—Reed Koloashanz 3:21.

Jehoava Witnisiz mek sohn buk speshali fi help payrents ahn dehn pikni. Weh deh eena dehndeh buk kohn fahn di Baibl.​—Reed Jaymz 1:25.