1. Yu tink aal rilijan gud?

Eena evri rilijan dehn ga sinsyaa peepl; dehnya da peepl weh reeli waahn serv Gaad di rait way. Da gud nyooz fi noa dat Gaad si dehn peepl ahn kay bowt dehn. Bot, ih sad wen peepl yooz rilijan fi du eevl tingz. (2 Korintyanz 4:3, 4; 11:13-15) Sohn nyooz ripoat seh dat sohn rilijan tek paat eena waar, chrai kil aaf wahn hoal rays a peepl wan lik, ahn eevn abyooz chiljren. Dis mek dehn wan weh reeli ahn chrooli lov Gaad feel bad.​—Reed Machyu 24:3-5, 11, 12.

Di chroo rilijan prayz Gaad ahn giv ahn gloari, bot faals rilijan mek Gaad beks. Som a dehn teechinz bowt Gaad ahn bowt di ded da loan lai, bikaaz dehn noh deh eena di Baibl. Bot Jehoava waahn peepl noa di chroot bowt hihn.​—Reed Roamanz 6:23; 1 Timoti 2:3-5.

2. Wat da di gud nyooz bowt rilijan?

Wi ku bee glad dat Gaad noh geh fool op bai dehn rilijan weh seh dehn lov hihn bot dehn da too faiv wid di werl. (Jaymz 4:4) Di Baibl kaal aal faals rilijan Babilan di Grayt. Babilan da-mi di oal siti wehpaat faals rilijan mi staat fram afta di Flod eena Noawa dayz. Bifoa yu noa it, Gaad wahn dischrai dehn rilijan weh di fool op peepl ahn weh di put wahn berdn pahn dehn.​—Reed Revilayshan 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Moa gud nyooz deh. Jehoava noh ferget bowt aal di sinsyaa peepl weh deh eena faals rilijan aal oava di werl. Hihn di teech dehn di chroot weh di bring dehn tugeda.​—Reed Jan 6:45.

 3. Weh sinsyaa peepl shuda du?

Di chroo rilijan di bring peepl tugeda

Jehoava kay bowt dehn peepl weh waahn noa di chroot, ahn weh waahn du weh rait. Hihn inkorij dehn fi get owta faals rilijan. Peepl weh lov Gaad redi ahn wilin fi chaynj dehn laif fi mek hihn hapi.​—Reed Revilayshan 18:4.

Afta Jeezas mi ded, sinsyaa peepl mi glad fi du sohnting bowt di gud nyooz weh dehn mi laan fahn di apasl dehn. Jehoava mi teech dehn how fi liv wahn hapiya laif weh ga hoap ahn meenin. Dehn Kristyanz set wahn gud egzampl fi wee tudeh. Wen wi hyaa di gud nyooz, wi fi tek akshan ahn put Jehoava fos eena wi laif.​—Reed 1 Tesaloanyanz 1:8, 9; 2:13.

Jehoava hapi fi welkom enibadi fi bee paat a fi hihn famili—az lang az dehn get owta faals rilijan. If yu aksep dis invitayshan fahn Jehoava, yu wahn geh fi bee fi hihn fren, yu wahn bee paat a wahn nyoo ahn lovin famili weh wership hihn, ahn yu wahn liv fareva.​—Reed Maak 10:29, 30; 2 Korintyanz 6:17, 18.

4. Weh Gaad wahn du fi bring pees ahn hapinis aal oava di werl?

Faals rilijan wahn soon geh dischrai. Dat da gud nyooz. Den peepl aal oava di werl noh wahn deh anda di berdn weh rilijan put pahn dehn agen. Faals rilijan wahn ku neva fool op ahn divaid peepl agen. Evribadi wahn liv tugeda eena pees ahn wership di wan ahn onli chroo Gaad.​—Reed Revilayshan 18:20, 21; 21:3, 4.