Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

How Dis Broashoar Ku Help Yu

How Dis Broashoar Ku Help Yu

Dis broashoar wahn help yu fi laik stodi di Baibl. Di skripcha dehn da di en a evri paragraaf shoa wehpaat eena yu Baibl yu ku fain di ansa tu di kweschan dehn eena boal print.

Az yu di reed di skripcha dehn owta di Baibl, tink bowt how dehn ansa di kweschan dehn. Eni wan a Jehoava Witnisiz wuda bee hapi fi help yu fi andastan di Werd a Gaad beta.​—Reed Look 24:32, 45.

Noat: Da Jehoava Witnisiz mek aala di poblikayshanz weh dis broashoar menshan.