2017 Servis Yaa Ripoat fi Jehoava Witnisiz Aal Oava di Werl

Si di deetaylz a di preechin werk weh Jehoava Witnisiz du aal oava di werl fahn Septemba 2016 tu Aagas 2017.

2017 Toatalz

Dis ripoat shoa di werk weh Jehoava Witnisiz du ahn humoch dehn spen fi preech di gud nyooz aal oava di werl joorin di 2017 servis yaa.

Di 2017 Konchri ahn Teritori Ripoat

Di ripoat inklood humoch Jehoava Witnisiz deh, humoch geh baptaiz, humoch gaan da memoaryal, plos moa.