Skip tu di aatikl

Skip tu di ada menyoo

Skip tu lis a tapik

Jehoava Witnisiz

Bileez Kriol

Gud Nyooz Fahn Gaad!

Wai Gaad Mek di Ert?

Wai Gaad Mek di Ert?

Wai Gaad mek di ert ahn hyoomanz? Di ert wahn eva bee wahn paradais agen?