Skip tu di aatikl

Skip tu di ada menyoo

Skip tu lis a tapik

Jehoava Witnisiz

Bileez Kriol

2017-2018 Serkit Asembli Proagram—Wid di Brada Fahn di Branch

Fain di Ansa tu Dehnya Kweschan

Fain di Ansa tu Dehnya Kweschan
  1. Wat da “di komanment weh Jeezas Krais gi unu”? (Gal. 6:2)

  2. How wi ku obay di komanment weh Jeezas gi wi wen nobadi els di si? (1 Kor. 10:31)

  3. How wi ku obay di komanment weh Jeezas gi wi eena di feel minischri? (Look 16:10; Mach. 22:39; Aks 20:35)

  4. Da wat mek di komanment weh Jeezas gi wi faar beta dan di Laa a Moaziz? (1 Pee. 2:16)

  5.   How marid kopl ahn payrents ku obay di komanment weh Jeezas gi dehn eena dehn famili? (Ifee. 5:22, 23, 25; Heeb. 5:13, 14)

  6. How yu ku obay di komanment weh Jeezas gi yu wen yu deh da skool? (Ps. 1:1-3; Jan 17:14)

  7. How wi ku shoa lov fi adaz, jos laik how Jeezas lov wi? (Gal. 6:1-5, 10)