Skip tu di aatikl

Skip tu di ada menyoo

Jehoava Witnisiz

Bileez Kriol

Sari, wi kyaahn fain di payj weh yu di luk fa.

Wi sojes yu staat bak fahn wi hoam payj, er yooz dehnya link:

Baibl Teechinz

Di tapik dehn eena dis sekshan shoa how yu ku chros di Baibl, how yu ku get di moas owta it, ahn how yu ku yooz it eena yu evriday laif.

Di Laytes

Chek owt wat da di laytes, er fain poblikayshanz weh inchres yoo.

Fain Owt Bowt Jehoava Witnisiz

Laan moa bowt wi. Fain owt wehpaa wi ga meetin, how fi kantak wi, ahn how yu ku aks wi fi stodi di Baibl wid yu fi free.