Skip tu di aatikl

JOON 26, 2018
CAMEROON

Di Kanschrokshan a di Nyoo Branch Aafis Da Cameroon

Di Kanschrokshan a di Nyoo Branch Aafis Da Cameroon

Bowt 50 Betelaits serv ful-taim eena di siti a Douala , Cameroon. Dehn wahn soon ga wahn nyoo branch aafis. Rait now dehn di yooz sohn aafis weh deh eena wahn paat a di siti weh naym Bonabéri bot dehn wahn yooz di nyoo branch aafis weh dehn di bil eena wahn paat a di siti weh naym Logbessou wans ih don. Di kanschrokshan a di nyoo branch shoa dat di amonk a poblishaz da Cameroon di groa. Eena 2017, moa dan 100,000 peepl mi gaahn da di Memoaryal a Krais det. Dat da moa dan dobl di amonk a poblishaz.

Wi bradaz di put een laitnin protekshan.

Di kanschrokshan sait deh saida wahn Asembli Haal. Di werkaz don staat tu werk pahn di fongdayshan. Wen di proajek finish, di bildin dehn wahn luk moa er les laik di ada apaatment dehn eena da ayrya, bot wid wahn separayt aafis bildin, laik weh di picha da tap shoa. Akaadn tu di planz, di Betel famili wahn ku moov een bai di en a 2019.

Brada Gilles Mba, wahn memba a di Cameroon Betel famili hoo werk wid di Poblik Infamayshan Des, mi seh: “Ih soh amayzin fi si towznz a bradaz ahn sistaz hoo mi valantyaa fi help wid di kanschrokshan shoa wahn wilin spirit jos laik di prafit Aizaiya.” Ih kantinyu fi seh, “Dis eksaitin proajek inkorij aala wi weh di werk ya da di branch. Wi kyaahn wayt fi yooz di nyoo aafis dehn fi di rait perpos—fi aana Jehoava naym.”

Som a di 2,800 bradaz ahn sistaz weh mi aten wahn speshal meetin fi laan how dehn ku sopoat di kanschrokshan a di branch.