Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

SANG 44

Wahn Pryaa fi Wen Wi Feel Dong

Wahn Pryaa fi Wen Wi Feel Dong

(Psalm 4:1)

 1. 1. Jehoava Gaad, Ah bow mi hed

  ahn neel dong fronta yoo.

  Ah bayg yu: “Help mi deel wid aal

  di chrobl Ah goh chroo.”

  Di berdn an di chraiyal weh Ah fays

  di get soh haad.

  Pleez gi mi komfert, help mi heel;

  Ah need yu, Oa mai Gaad!

  (KOAROS)

  Pleez lif mi op; help mi get chroo.

  Wen Ai feel dong, Ah ton tu yoo.

  Ah bow mi hed, ahn ben mi nee.

  Jehoava Gaad, pleez schrentn mee.

 2. 2. Wen Ah kyaahn sleep Ah reed yu Werd,

  ih help mi mek Ah heel.

  Ih help mi fain di werdz soh Ah

  ku tel yu how Ah feel.

  Pleez gi mi schrent ahn fayt fi aalwayz

  chros yu az mi Gaad,

  ahn help mi noa dat if Ah fayl,

  yu grayta dahn mi haat.

  (KOAROS)

  Pleez lif mi op; help mi get chroo.

  Wen Ai feel dong, Ah ton tu yoo.

  Ah bow mi hed, ahn ben mi nee.

  Jehoava Gaad, pleez schrentn mee.

(Ada skripchaz: Ps. 42:6; 119:28; Roam. 8:26; 2 Kor. 4:16; 1 Jan 3:20.)