Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

WEE KU GEH RID A HAYCHRID

3 | Geh Haychrid Owta Yu Main

3 | Geh Haychrid Owta Yu Main

Di Baibl Seh:

“Chaynj di way unu tink. Den unu wahn ku du weh gud, weh perfek, ahn weh pleez Gaad, bikaaz dat da Gaad wil.”​ROAMANZ 12:2.

Weh ih Meen?

Di tingz weh wi tink bowt impoatant tu Gaad. (Jeremiah 17:10) Wi shuda du moa dan jos stay weh fahn seh er du tingz weh haytful. Haychrid kohn fahn weh wi tink ahn feel. Soh dat da wai wi haftu root owt eni kaina haychrid fahn wi main ahn haat. Da onli den wi wahn ku ‘chaynj di way wi tinkʼ ahn geh rid a haychrid.

Weh Yu Ku Du?

Bee aanis wid yuself ahn si how yu tink ahn feel bowt adaz, espeshali dehn wan fahn wahn difrent kolcha er wahn difrent konchri. Aks yuself: ‘How Ai feel bowt dehn? Ai feel dis way bikaaz a weh Ai noa bowt dehn? Er da bikaaz a prejudis?ʼ Kip weh fahn soashal meedya, moovi, er eni kaina entataynment weh promoat haychrid ahn vailens.

Gaad Werd ku help wi geh rid a haychrid weh deh deep dong eena wi main ahn haat

Ih noh aalwayz eezi fi bee aanis wid wiself bowt how wi tink ahn feel bowt adaz. Bot Gaad Werd ku help wi fi si ‘weh wi tink bowt eena wi haat ahn weh wi waahnt.ʼ (Heebrooz 4:12) Soh kantinyu stodi di Baibl. Kompyaa weh ih seh wid yu oan tinkin, ahn chrai haad fi chrayn yuself fi tink eena wahn way weh pleez Gaad. Gaad Werd ku help wi geh rid a eni schrang feelin laik haychrid weh deh deep dong eena wi main ahn haat.​—2 Korintyanz 10:4, 5.