Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

Wizdom fi Injai Laif ahn fi Bee Hapi

Wizdom fi Injai Laif ahn fi Bee Hapi

“Eevn doa Ah feel sad wen Ah si weh aal di hapm eena di werl—waar, peepl weh poa ahn hongri, dizeez, pikni weh geh chreet eena wahn kruwil way—Ah noa now dat wi ga wahn hoap fi wahn beta fyoocha.”—RANI. *

Rani mi fain chroo hapinis wen shee mi laan dat wi Kriyayta—di almaiti Gaad, ku gi wi chroo wizdom. Az yu reed di ada aatikl dehn, si how Gaad teechinz ku help yu fi . . .

  • injai wahn hapi famili laif

  • liv eena pees wid adaz

  • bee hapi ahn kantentid

  • andastan wai wi sofa ahn ded

  • ga wahn reel hoap fi di fyoocha

  • geh fi noa wi Kriyayta ahn jraa kloas tu hihn

Yu wahn aalso laan dat wi Kriyayta gi wizdom noh jos tu wahn fyoo peepl bot ih giv it tu enibadi weh di luk far it.

^ par. 2 Di naym dehn chaynj.