Ansaz tu 10 Kweschanz Weh Yong Peepl Aks

Geh advais ahn sojeschanz weh ku help yu eena laif.

KWESCHAN 1

Da Hoo Mee?

Wen yu noa yuself ahn weh yu stan fa, weh yu gud pan ahn weh da yu weeknis, dat wahn help yu fi mek gud disizhanz eevn wen yu deh anda presha.

KWESCHAN 2

Wai Ai Kyaahn Stap Wori Bowt How Ah Luk?

Weh yu si wen yu luk eena di miro mek yu feel bad? Weh yu ku du fi feel beta bowt yuself?

KWESCHAN 3

How Ah Ku Taak tu Mi Ma ahn Mi Pa?

Dehnya tips wahn help yu fi mek it eeziya fi reeli taak tu yu payrents.

KWESCHAN 4

How Ah Ku Fiks Mi Mistayk Dehn?

Soona er layta yu bong fi mek wahn mistayk​—evribadi mek mistayk. Bot den, weh yu wahn du bowt it?

KWESCHAN 5

Wat If Dehn Di Chaans Mi Da Skool?

Yu ga moa powa dan weh yu tink! Akchwali, yu ku beet wahn buli widowt nak ahn.

KWESCHAN 6

How Ah Ku Stan Op tu Pyaa Presha?

Ih noh eezi fi stan op fi weh rait, noh chroo?.

KWESCHAN 7

How Ah Ku Deel Wid di Presha fi Ga Seks?

Noatis som a di ting dehn weh yoots weh ga seks bifoa marij gaan chroo.

KWESCHAN 8

Weh Ah Need fi Noa Bowt Sekshwal Asaalt?

Yong peepl da di nomba wan viktim. How yu ku deel wid dis ishu?

KWESCHAN 9

Wich Wan Ah Shuda Bileev​—Evolooshan er Kriyayshan?

Wich wan mek moa sens​—evolooshan er kriyayshan?

KWESCHAN 10

Eena Weh Way di Baibl Ku Help Mi?

Lata peepl seh dat di Baibl da loan lai ahn stoari, dat ih oal-fashan, er dat ih jos tu haad fi andastan. Dat noh chroo non ataal!