Revilayshan 7:1-17

  • Di foa aynjel dehn weh di hoal bak di foa haad breez (1-3)

  • Di 144,000 geh maak wid di seel (4-8)

  • Wahn big krowd weh gat aan wait roab (9-17)

7  Afta dat, Ah mi si foa aynjel di stan op bai di foa kaana a di ert; ahn dehn mi-di hoal bak di foa haad breez fahn di ert soh dat no breez wuda bloa pahn di ert er pahn di see er pahn eni chree.  An Ah si wahn nada aynjel di kom op fahn di ees; ih mi ga wahn seel fahn di livin Gaad fi maak peepl wid, an ih kaal owt wid wahn lowd vais tu di foa aynjel weh mi geh di atariti fi damij di ert ahn di see,  di seh: “Noh damij di ert ner di see ner di chree dehn til afta wi don maak di slayv dehn weh bilangz tu wi Gaad pahn dehn farid wid di seel.”  An Ah hyaa humoch peepl mi geh di maak wid di seel. Da mi 144,000 geh di maak; dehn da-mi fahn owta aala di chraib dehn a Izrel:  Fahn di chraib a Jooda 12,000 mi geh di maak;fahn di chraib a Rooben 12,000;fahn di chraib a Gad 12,000;  fahn di chraib a Asher 12,000;fahn di chraib a Naftalai 12,000;fahn di chraib a Manaaseh 12,000;  fahn di chraib a Simiyan 12,000;fahn di chraib a Leevai 12,000;fahn di chraib a Isakar 12,000;  fahn di chraib a Zebyulon 12,000;fahn di chraib a Joazef 12,000;fahn di chraib a Benjamin 12,000 mi geh maak wid di seel.  Afta dat, Ah si wahn big krowd a peepl fahn owta aala di nayshan dehn ahn chraib ahn rays ahn peepl weh taak difrent langwij, ahn nobadi kuda konk humoch peepl mi dehdeh. Dehn mi-di stan op fronta di chroan ahn fronta di Lam, ahn dehn mi gat aan wait roab ahn dehn mi ga sohn paam branch eena dehn han. 10  Ahn dehn mi-di showt owt wid wahn lowd vais di seh: “Salvayshan kohn fahn fi wee Gaad, hoo di sidong pahn di chroan, ahn fahn di Lam.” 11  An Ah si di aynjel dehn di stan op rong di chroan lang wid di elda dehn ahn di foa cherob,* ahn dehn bow dong fronta di chroan ahn wership Gaad. 12  Dehn mi-di seh: “Aymen! Mek aala di prayz ahn gloari goh tu wi Gaad, hoo ga wizdom ahn powa ahn schrent, ahn mek evribadi aana hihn ahn giv ahn tanks fareva an eva. Aymen.” 13  Den wan a di elda dehn aks mi: “Da hoo dehn wan weh gat aan di wait roab, ahn da wehpaat dehn kohn fram?” 14  Soh rait away Ah tel ahn: “Mi laad, yoo da di wan weh noa di ansa.” Den ih tel mi: “Di wan dehn weh gat aan di wait roab da di wan dehn weh mi paas chroo di grayt chribyulayshan, ahn dehn mi wash dehn roab eena di blod a di Lam ahn dehn roab geh wait. 15  Dat da wai dehn di stan op fronta di chroan a Gaad di wership hihn day ahn nait eena ih templ, ahn di Wan weh di sidong pahn di chroan wahn protek dehn.* 16  Dehn noh wahn feel hongri ner tersti nohmoh, ahn di son ner eni ada heet noh wahn bon dehn nohmoh, 17  bikaaz di Lam, weh di stan op kloas tu di chroan, wahn leed dehn laik wahn shepad ahn gaid dehn tu waata springz* weh gi laif. Ahn Gaad wahn waip weh aala dehn tyaaz fahn dehn aiy.”

Futnoat

Lit., “di foa livin kreecha dehn.”
Er “wahn spred ih tent oava dehn.”
Er “waata fongtinz.”