Revilayshan 16:1-21

  • Di sevn bowl weh gat een Gaad anga (1-21)

    • Wahn aynjel poar owt di bowl pahn di ert (2), di see (3), di riva ahn waata spring dehn (4-7), di son (8, 9), di chroan a di wail bees (10, 11), di Yoofraytis Riva (12-16), ahn di ayaa (17-21)

    • Gaad waar da Armagedon (14, 16)

16  Den Ah hyaa wahn lowd vais fahn owta di templ seh tu di sevn aynjel dehn: “Unu goh ahn poar owt di sevn bowl weh gat een Gaad anga pahn di ert.”  Di fers aynjel gaan an ih poar owt ih bowl pahn di ert. Ahn sohn paynful ahn terabl soar kohn pahn di peepl weh mi ga di maak a di wail bees ahn weh mi-di wership ih imij.  Di sekant aynjel poar owt ih bowl eena di see. Ahn di see ton intu blod jos laik di blod a wahn ded persn, an evri livin ting* eena di see ded.  Di terd aynjel poar owt ih bowl eena di riva ahn waata spring dehn.* An aala dehn ton intu blod.  Den Ah hyaa di aynjel weh gat atariti oava di waata dehn seh: “Yoo da wahn laayal Gaad, di Wan hoo di liv ahn di Wan hoo mi aalwayz liv. Yu raichos, ahn dat da wai yu mek dehnya tingz hapm.  Dehn mi poar owt di blod a di hoali wan dehn ahn di prafit dehn, soh now yu di mek dehn jrink blod, ahn dat da weh dehn dizerv.”  An Ah hyaa wahn vais fahn di alta seh: “Yes, Jehoava, di Almaiti Gaad, yu jojment dehn raichos ahn wi ku chros dehn.”  Di foat aynjel poar owt ih bowl pahn di son, ahn di son geh permishan fi bon di peepl wid faiya.  Ahn di heet fahn di faiya mi bon di peepl dehn, bot dehn neva ripent fahn dehn sin, insteda dat, dehn insolt Gaad. Dehn neva gi gloari tu Gaad hoo ga di powa oava dehnya playg. 10  Di fif aynjel poar owt ih bowl pahn di chroan a di wail bees. An evriting weh ih rool oava geh daak daak, ahn di peepl staat tu bait dehn tong bikaaz dehn mi deh eena soh moch payn. 11  Ahn sayka aala dehn soar ahn weh dehn mi deh eena payn, dehn insolt Gaad. Ahn dehn neva ripent fahn di wikid tingz weh dehn du. 12  Di siks aynjel poar owt ih bowl pahn di grayt Yoofraytis Riva. Di riva geh jrai op, ahn dat mi pripyaa di way fi di king dehn fahn di ees. 13  Den Ah si chree mesij* weh neva kleen weh mi luk laik frag. Wan mi kom owta di mowt a di jragan, ahn wan fahn di mowt a di wail bees, ahn wan fahn di mowt a di faals prafit. 14  Dehnya mesij kohn fahn di deemon dehn, an aala di king dehn a di ert hyaa dehnya mesij. Ahn dehnya mesij kuda du miraklz, ahn dehn gyada di king dehn tugeda fi di waar a di grayt day a Gaad di Almaiti. 15  Den Ah hyaa wahn vais seh: “Ah di kohn laik wahn teef. Di wan weh noh jrap asleep ahn weh kip aan ih kloaz wahn bee hapi, bikaaz peepl noh wahn si ahn naykid, an ih noh wahn feel shaym.” 16  Den di chree mesij weh neva kleen gyada di king dehn tugeda da di plays weh naym Armagedon* eena di Heebroo langwij. 17  Di sevent aynjel poar owt ih bowl eena di ayaa. Wid dat, wahn lowd vais fahn di chroan weh deh eena di templ seh: “Evriting finish!” 18  Den Ah hyaa tonda, an Ah si laitnin di flash, an Ah hyaa sohn vais ahn wahn terabl ertkwayk hapm. Di ertkwayk mi soh terabl dat wan laik dat neva tek plays sins Gaad mek man. 19  Di grayt siti mi split op eena chree paat, an aala di siti dehn a di nayshan dehn mi geh dischrai. Ahn Gaad neva ferget Babilan di Grayt; ih giv ahn ih wain, weh da fi hihn anga, fi mek ih jrink. 20  An aala di ailan dehn ahn di mongtin dehn disapyaa. 21  Den sohn big haylstoan jrap fahn hevn pahn di peepl. Eech haylstoan mi way bowt wan talent.* Ahn di peepl insolt Gaad kaaz di playg a haylstoan mi du lata damij.

Futnoat

Er “soal.”
Er “waata fongtinz.”
Er “chree spirit.”
Di Greek werd da Har Ma·ge·donʹ, weh kohn fahn wahn Heebroo werd weh meen “Mongtin a Megido.”
Wahn Greek talent da-mi 654 oz t (20.4 kg).