Heebrooz 13:1-25

  • Paal laas advais ahn greetinz (1-25)

    • Noh ferget fi shoa kainis tu schraynjaz (2)

    • Chreet marij az sohnting preshos (4)

    • Obay di bradaz weh di tek di leed (7, 17)

    • Wi mos prayz Gaad, kaaz dat da wahn sakrifais tu hihn (15, 16)

13  Kantinyu fi lov wan anada laik bradaz ahn sistaz.  Ahn noh ferget fi shoa kainis tu schraynjaz,* kaaz som peepl mi du dat, ahn dehn mi geh fi welkom aynjelz az ges widowt dehn eevn noa it.  Memba di wan dehn weh deh eena prizn laik if da unu dehdeh wid dehn. Ahn memba di wan dehn weh di sofa laik if da unu di sofa wid dehn tu.  Ahn mek evribadi chreet marij az sohnting weh preshos, ahn wahn hozban ahn waif fi kip dehn marij kleen, kaaz Gaad wahn joj enibadi weh praktis sekshwal imoraliti,* weda dehn singl er marid.  Unu noh fi lov moni, rada unu fi bee kantentid wid weh unu gat. Kaaz Gaad tel wi: “Ai wahn neva lef unu, an Ai wahn neva stap help unu.”  Soh mek wi noh bee frayd, insted, mek wi seh: “Jehoava da di wan weh help mi, soh Ah noh wahn frayd. Da weh enibadi ku du tu mee?”  Memba di wan dehn weh di teech unu Gaad werd ahn weh di tek di leed monks unu. Tink bowt di lata gud weh kohn sayka dehn gud kandok, ahn laan fahn dehn ahn chrai ga di saym fayt laik dehn.  Jeezas Krais neva chaynj; hihn da di saym yestudeh, tudeh, ahn fareva.  Noh alow difrent ahn schraynj teechinz fi fool unu. Dipen pahn Gaad grayt kainis* fi schrentn unu haat, ahn noh pen pahn food,* kaaz di wan dehn weh onli di wori bowt food noh benifit fahn dat. 10  Wee ga wahn alta, ahn non a di wan dehn weh du hoali servis* da di tabernakl* ga di rait fi eet weh deh pan it. 11  Kaaz wen di hai prees dehn yoostu kehr di blod fahn di animal dehn intu di Moas Hoali az wahn sakrifais, dehn yoostu bon di animal badi owtsaida di plays wehpaat di peepl mi liv.* 12  Saym way, Jeezas mi sofa ahn ded owtsaida di siti gayt soh dat peepl ku geh kleen wid fi hihn blod. 13  Soh den, mek wi goh owtsaida di siti gayt ahn bayr op anda shaym jos laik hihn. 14  Kaaz wee noh ga wahn siti weh ku laas fareva, bot wi di luk faawod fi di siti weh wahn kom. 15  Soh wid Jeezas help, mek wi aalwayz prayz Gaad; dis da di sakrifais weh wi aafa op tu Gaad. Ahn wid di werdz weh kom owta wi mowt, mek wi tel adaz bowt ih naym; dis da di froot weh wi aafa op tu Gaad. 16  Moroava, unu mosn ferget fi du gud ahn fi shayr weh unu gat wid adaz, kaaz Gaad pleez wid dehndeh kaina sakrifais. 17  Obay di wan dehn weh di tek di leed monks unu, ahn bee wilin fi deh anda dehn atariti, kaaz dehn di wach oava unu* ahn dehn wahn ansa tu Gaad fi how dehn du dat. If unu du dis, dehn wahn ku du dehn werk wid jai ahn dehn noh wahn feel sad, adawaiz dis wahn ku haam unu. 18  Kip aan di pray fi wi, kaaz wi chros dat wi ga wahn kleen* kanshans, ahn wi waahn bee aanis eena evriting weh wi du. 19  Bot Ah espeshali waahn bayg unu fi pray fi mi soh dat Ah ku kohn bak tu unu soona. 20  Di Gaad a pees mi bring di Laad Jeezas bak tu laif, di wan weh da di grayt shepad a di sheep dehn. Da hihn aafa ih blod tu Gaad soh dat di nyoo kovenant wahn laas fareva. 21  Ahn soh Ah pray dat di Gaad a pees giv unu evriting weh unu need fi du fi hihn wil. Ahn chroo Jeezas Krais, hihn moov wi fi du weh pleez hihn. Aal gloari bilangz tu Gaad fareva an eva. Aymen. 22  Now Ah di bayg unu bradaz fi pay atenshan tu dehnya inkorijin werdz weh Ah di rait tu unu eena dis shaat leta. 23  Ah waahn unu noa dat wi brada Timoti noh deh eena jayl nohmoh. An if hihn kohn soon, di too a wi gwehn si unu. 24  Seh heloa tu aala di bradaz weh di tek di leed deh monks unu, ahn tu di res a hoali peepl. Di bradaz fahn Itali sen heloa fi unu. 25  Ah pray seh dat di grayt kainis a Gaad deh wid aala unu.

Futnoat

Er “fi shoa haspitaliti.”
Si di Glasari, “Sekshwal imoraliti.”
Si di Glasari, “Grayt kainis.”
Dis di rifaa tu roolz bowt food.
Er “saykrid servis.” Si di Glasari, “Hoali servis.”
Er “di templ.”
Er “owtsaida di kyamp.”
Er “wach oava unu soal.”
Er “aanis.”