Skip tu di aatikl

Memba di Det a Jeezas

Memba di Det a Jeezas

Evri yaa, Jehoava Witnisiz memba di det a Jeezas di way hihn waahn wi du it. (Look 22:19, 20) Wi di invait yu fi dehdeh wid wi fi dis impoatant okayzhan. Yu wahn laan how yu ku benifit fahn Jeezas laif an ih det.