Skip tu di aatikl

WAITBOAD ANIMAYSHAN

How Ah Ku Taak tu Mi Payrents?

How Ah Ku Taak tu Mi Payrents?

Dehnya sojeshan ku help yu kamyoonikayt widowt schres owt yuself.