Skip tu di aatikl

WAITBOAD ANIMAYSHAN

Hoo Eena Kanchroal—Yoo er Yu Divais Dehn?

Hoo Eena Kanchroal—Yoo er Yu Divais Dehn?

Yoo ku geh adiktid tu yu divais dehn. Laan how fi tek bak kanchroal.