Skip tu di aatikl

KWESCHANZ WEH YONG PEEPL AKS

How Ah Ku Looz Wayt?

How Ah Ku Looz Wayt?

 Ah reeli need fi looz wayt?

 Wahn lata yong peepl seh dehn need fi looz wayt, bot . . .

 •   Moas a dehn kay moa bowt how dehn luk dan dehn helt. Dehn chrai sohn tingz weh dehn tink wahn mek dehn looz wayt kwik, laik mis wahn meel er jrink daiyet pilz. Dehndeh kaina tingz noh werk ahn dehn ku eevn hert dehn.

   “Sohn gyal dehn staav dehnself fi looz wayt faasa. Wen dehn du dis, dehn en op di hert dehn badi moa.”—Hailey.

 •   Wahn lata yong peepl wori tu moch bowt dehn wayt. Dehn mait ga wahn helti wayt, bot dehn mait stil feel laik dehn fat wen dehn kompyaa dehnself wid dehn frenz er wid faymos peepl weh dehn si pahn soashal meedya.

   “Wen Ah mi 13 yaaz oal, Ah doz kompyaa miself wid mi frenz. Ah mi tink dat dehn mi wahn laik mi moa if Ah mi maaga laik dehn.”—Paola.

 Bot dehn ga sohn yong peepl weh doo need fi looz wayt. Akaadn tu di World Health Organization . . .

 •   Aal rong di werl 340 milyan yoots bitween di ayj a 5 ahn 19 deh oavawayt.

 •   Eena 1975 4 persent bitween di ayj a 5 ahn 19 mi oavawayt. Bai di yaa 2016 di nomba gaan op tu 18 persent.

 •   Eena moas konchri, ih kaman fi si moa peepl weh oavawayt dan peepl weh andawayt.

 •   Eevn eena sohn poa konchri ih kaman fi si peepl weh oavawayt, eevn eena familiz weh mait noh di eet di prapa food weh ih badi need.

 Wat da di bes way fi looz wayt?

 Weh yu wuda du?

 1.   Mis wahn meel.

 2.   Eksasaiz ahn stik tu wahn gud daiyet.

 3.   Jrink daiyet pilz.

 Di karek ansa: point 2: Eksasaiz ahn stik tu wahn gud daiyet.

 Wen wi mis wahn meel er wen wi noh eet sertn food, ih mait mek wi looz wayt faasa. Bot da kaina way noh aalwayz helti, bikaaz if yu goh bak tu di way yu yoostu eet, eena no taim yu wuda geh bak di wayt weh yu mi looz.

 Bot if yu mek it yu goal fi bee helti, yu wahn luk gud ahn feel gud. Dakta Michael Bradley a seh: “Di bes way yu ku bee helti ahn ga gud rizolt fi wahn lang taim . . . da fi chaynj di way how yu liv yu laif.” Soh if yu waahn looz wayt, noh jos fala wahn daiyet. Insted, ih beta fi chaynj di way yu liv yu laif.

 Weh yu ku du?

 Di Baibl seh wi need fi ga “self-kanchroal” eena evriting, eevn wen ih kohn tu humoch wi eet. (1 Timoti 3:11) Ih tel wi noh fi eet tu moch. (Proverbs 23:20; Look 21:34) Chrai memba dehnya Baibl prinsiplz wen yu fala dehnya tip fi bee helti:

 •   Laan weh ih meen fi eet helti.

   Yu noh haftu bee tu schrik wid weh yu eet bot wen yu noa how fi eet helti dat ku help yu fi ga wahn gud daiyet. Di bes way fi kip wahn helti wayt da fi eet helti.

 •   Geh regyula eksasaiz.

   Du tingz weh wahn kip yu aktiv. Fi egzampl, insteda yooz di elivayta, yooz di steps. Insteda play veedyo gaym fi haaf an owa, chrai goh fi wahn waak.

 •   Eet helti food insteda eet jonkfood.

   Wahn teenayja weh naym Sophia seh, “Ah chrai ga helti snaks, laik froots ahn vejitablz. Da way deh wen Ah eet, Ah geh fi eet helti.”

 •   Tek yu taim wen yu di eet.

   Dehn ga sohn peepl weh eet dehn food soh faas dat dehn noh noatis wen dehn beli ful! Tek yu taim fi eet. Bifoa yu goh fi moa food wayt wahn lee wail. Afta dat yu mait riyalaiz dat yu neva need fi eet moa food laik weh yu mi tink.

 •   Bee kyaaful humoch kaloriz yu eet.

   Reed di laybl weh kohn pahn di food weh yu eet ahn si humoch kaloriz deh eena it. Tingz laik saaf jrink, dizert, ahn faas food gat een lata kaloriz weh ku mek yu gayn lata wayt.

 •   Bee reeznabl.

   Sara, weh 16 yaaz oal, seh: “Dehn mi ga wahn taim wen Ai doz aalwayz konk di kaloriz eena evriting Ah eet, soh wen Ah luk pahn mi playt a food aal Ah kuda mi si da loan nombaz!” Soh noh bee wahn “kalkyulayta.” Ih okay fi ga wahn lee chreet now ahn den.

 Tip: Taak tu yu dakta if yu waahn looz wayt. Bays pahn weh yu daktaz noa bowt yu badi ahn helt, dehn ku help yu wid wahn helti daiyet weh ku werk fi yu.

a Fahn di buk weh naym When Things Get Crazy With Your Teen.