Skip tu di aatikl

PROOF DAT SOHNBADI DIZAIN IT

Di Tool Weh di Kyaapenta Aants Yooz fi Kleen Ih Antena

Di Tool Weh di Kyaapenta Aants Yooz fi Kleen Ih Antena

 Wahn insek haftu kip ihself kleen fi mek ih ku flai, klaim, ahn feel weh deh rong ahn. Fi egzampl, if wahn aants antena doti, ih mek it haada fi ih get rong, kamyoonikayt, ahn pik op difrent smelz. Wahn saiyantis weh naym Alexander Hackmann seh: “Yu wahn neva fain wahn doti insek.” Den ih seh: “Dehn fain wahn way fi deel wid di dert rong dehn.”

 Tink bowt dis: Hackmann an peepl weh werk lang wid ahn stodi di tool weh wahn taip a kyaapenta aants (Camponotus rufifemur) yooz fi kleen ih antena. Dehn mi fain owt dat di aants ben ih fut fi faam sohnting laik wahn klamp an den ih pul eech antena chroo da klamp fi kleen it. Soh rof, shaat, hyaa nak aaf di biga pees a dert. Wahn fain koam weh ga sohn spays weh da egzakli di saym saiz az di hyaa pahn di aants antena tek aaf di smaala dert. Den di smaalis dert​—az smaal az 1/80th di tiknis a wahn hyooman hyaa​—geh tek aaf bai wahn koam weh eevn moa fain dan di sekant wan.

 Wach wahn kyaapenta aants di kleen ih antena

 Hackmann an ih teem bileev dat dehn kuda kapi di dizain a di tool weh di aants yooz fi kip dehn antena kleen. Fi egzampl, dehn kuda mek sohnting simila tu weh di aants yooz fi kip tingz kleen wen dehn di mek reeli smaal ilekchranik paats. Ih impoatant fi kip dehndeh paats reeli kleen bikaaz eni lee dert kuda damij dehn.

 Weh yoo tink? Di kyaapenta aants divelop dis tool fi kleen ih antena bai evolooshan? Er sohnbadi dizain it?