Skip tu di aatikl

Evolooshan er Kriyayshan—Wich Wan Karek?

How Laif Mi Fos Staat?

Akchwali, wahn lata peepl wid gud ejukayshan, an eevn wahn lata saiyentis, noh reeli bileev eena evolooshan.

Weh Wi Laan Bowt Wahn Kriyayta Fahn di Baibl?

Yoo tink weh di Baibl seh gree wid saiyens?

Yu Tink Gaad Mi Yooz Evolooshan fi Kriyayt di Difrent Kaina Animal ahn Plaant Dehn?

Saiyentis seh dat difrent kaina animal ahn plaant ku adap. Di Baibl noh seh notn weh noh gree wid dat.

Weh Ada Yong Peepl di Seh Bowt Bileef Eena Gaad

Eena disya chree-minits veedyo, sohn yong peepl taak bowt weh kanvins dehn dat wahn Kriyayta deh.

Di Amayzin Tingz Weh Jehoava Kriyayt Bring Gloari tu Hihn

Yoo stap ahn tink evri day bowt di tingz weh Jehoava kriyayt? Wen wi luk pahn di tingz Gaad kriyayt, wi ku si dat fi hihn wizdom noh ga no en, ahn dat ih lov wi wahn lat.

Wich Wan Ah Shuda Bileev​—Evolooshan er Kriyayshan?

Wich wan mek moa sens​—evolooshan er kriyayshan?