Skip tu di aatikl

Skip tu di ada menyoo

Jehoava Witnisiz

Bileez Kriol

Baibl Stoari Kaartoon

Picha eena yu main how di Baibl stoari dehn mi hapm az yu reed eech Baibl stoari kaartoon onlain er aafa di PDF weh yu print. Den, az wahn famili, diskos di lesn dehn fahn di stoari ahn ansa di kweschan dehn da di en a di stoari.