Skip tu di aatikl

Gaad

Hoo Da di Chroo Gaad?

Gaad Reeli Egzis fi Chroo?

Di Baibl gi wi faiv reezn fi bileev hihn egzis fi chroo.

Yu Tink Gaad Deh Evriway an Eena Evriting?

Yu tink di Baibl teech wi dat Gaad deh evriway an eena evriting? Wai yu ku bee shoar dat hihn inchrestid eena yoo persnali, noh mata wehpaat hihn liv?

Wat Da di Hoali Spirit?

Di Baibl kaal di hoali spirit Gaad “han.” Fain owt wai.

Gaad Naym

Hoo Da Jehoava?

Yu tink Jehoava da di chroo Gaad tu onli sertn peepl, laik di Izrelait dehn?

Humoch Naym Gaad Gat?

Peepl mait tink dat Gaad ga lata naym, laik ‘Alah,’ ‘El Shadai,’ ‘Jehoava-Jaireh,’ an ‘Alfa an Omayga.’ Yu tink ih mata weh wi kaal Gaad?