Skip tu di aatikl

Baibl Skroalz ahn Manyuskrip

Wahn Oal-Taim Skroal Fainali Avaylabl fi Reed

Eena 1970 sohn peepl weh stodi hischri mi fain wahn skroal weh mi bon op bad da Israel. Tanks tu wahn 3-D skyanin sistem, dehn kuda mi reed weh deh pahn di skroal. Weh dis skyan shoa?