Skip tu di aatikl

Fayt Eena Gaad

Fayt da wahn schrang kwaliti weh ku ga wahn pazitiv ifek eena yu laif. Ih gi wi wahn sens a perpos eena wi laif now ahn wahn shoar hoap fi di fyoocha. Weda yu noh bileev eena Gaad, er yu mi looz yu fayt, er yu wuda waahn schrentn yu fayt, di Baibl ku help yu bil op yu fayt eena Gaad.