Izaha agnatiny

Vavolombelon’i Zeôva

Betsimisaraka Atsimo

‘Sy mensy itoriàna makasiky Fanzakan’Andremantra aby ol ziaby ambony tany ty.’—Matio 24:14.

Zovy ma Ze Vavolombelon’i Zeôva?

Samby managna i feviàné ze. Mifankatià sara ze satrià reka my tanzognané. Samby te agnome voninaitra an’i Zeôva Andremantra koranina agnaty Baiboly sady nagnamboàtra i raha ziaby ze. Magnano kara i raha natôn’i Zesôsy Kristy koà ze ka mafaly ané se ansovana oe Kristianina zany. Samby mampianatra i raha makasiky Fanzakan’Andremantra avy agnaty Baiboly aby ze. Zany agnasovana ané oe Vavolombelon’i Zeôva.

Midira amy tragnonkalané amy internety. Zahano akato i raha mombamomba ané mban’ny raha inoàné.

 

Mangataha Ianatra Baiboly

Fenarana Baiboly sy andoavam-bola amizegny fotôna mampalalaka anô.

Video

Video magnatanzaka finoàna.

Fivoriàn’ny Vavolombelon’i Zeôva

Zahano oe akaza ze mivory de ino raha aniné akagny.

Raha Misy Akato

Zahano akato i raha avoàka mbana raha vôvô misy.

Izaha Video Amy Tenin’ny Tagnana

Ianatra Baiboly amy video amy tenin’ny tagnana.