Tsho ntùm tshu

Ntshou nswe

Siaŋ num koŋnkun (internet), nya ke beu ou lou’ Tour de Garde (Nwa’ni Ntoum) bou Réveillez-vous! (Bam noum miaglo!) tse a yog ne tum là. Nkam bou’ nwa’ni bou a tsemou’ bou beu matun là. Tsheu ba nwa’ni bou a nkide ne teu ju’ou baunbaun ntum ntshob nze nze. Lode nya ke beu ou lou’ ba netshaŋ ne la’de ntum ntshob nze nze mba ze ba tshobte bou mbou.

Nen ntum du’ ntshob, lou’ ta’ i bwe, yen mba nkide tse a beu ntum meu ntshob la là.

LODE
Fe ndèn
Fe ndèn

Zi’de Nwa’ni Nsi keu ntôg a dukeu?

Fe tsiañ num ne nekwimde vù Yésu 2018

Mbètte num zi’de ñwa’ni “Yésu—Manze mba nenùne, mba yôg”

Bin yob Yehovah ntùm tsiañde—Ntse’de

Netshañ num neto’de ba ñwa’ni ntshob Nsi ndà ntse’de

Bin yob Yehovah ntùm tsiañde

Beu nshun Yaweh Nsi

Keu ze a beu ntôg ntum ta’ nda Ntse’de Nufen a?

Tsemo’ bade tse a be ntùm ñwa’ni num koñnkùn là ku’ni ne be ke be num ts'a be num feki là.