Mbu ôse, Bengaa be Yéhôva ba simesan awu Yésus, aval a nga jô. (Luc 22:19, 20) Bia bañete wo na, ô zu tabe beta ésulan ate a bia. Wo ye yeme mfi ô ne bi amu Yésus a nga wu.