Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Yi’a Yéhôva bia a nleme wôé ôse

NLITAN
1. Mefulu me Yéhôva
2. Jôé dôé é ne Yéhôva
6. Yôp da yôtane duma Zambe
7. Yéhôva a ne Ngule jangan
8. Yéhôva a ne asoé dangan
13. Bi vu Krist
15. Yésus a nyoñe duma!
17. ‘Ma kañese’
18. Bia ve akéva amu ntañ
19. Tawôla Tate
21. Taté’é jeñ Éjôé
24. Zaka’an nkôle Yéhôva
25. Ngum aval ayoñ
26. Mi nga bo de asu dam
27. Nlitane bone be Zambe
31. Wulu’u a Zambe!
32. Tebe’e ngame Yéhôva!
34. Ma ye wulu zôsôô été
38. A ye tômôlô wo
40. Bi ne bebo bisaé be za?
45. Mimfasane ya nleme wom
46. Akiba a Yéhôva!
50. Ma ve mamiene ngumba
52. E ve biabebien ngumba
53. Nkômesan asu nkañete
54. “Zene nyô”
55. Te koo be woñ!
57. Bia kañete bôte bese
59. Za’a bi kañe Yéhôva
60. Nkañete wo ye nyii be
61. A Ngaa, kele’ ôsu!
62. Mfefé jia
63. Bi ne Bengaa be Yéhôva!
65. Kele ôsu!
66. Kañete’e mbamba foé!
68. Béé’ fese ya Éjôé
77. Éfufube ja faé émo
79. Volô’ô be na be wôn
83. “Menda menda”
84. Kela’ané
89. Mewôk ma soo bibotan
90. Bi vebane ngule nyul
91. Bi nga saé a nlem ôse
92. Nda ja lu’u jôé dôé
95. Éfufube ja faé
99. Bizu’u bi bobejañ
100. Yeme’e nyoñané be
101. Ensaéané a nleme wua
109. Eñye’ané a nlem ôse
110. “Ava’a Yéhôva”
111. Bi bili beamu ya vak
113. Mvo’é bi bili
116. Ngule ya mvam
117. Fulu mvam
119. Bia yiane bi mbunan
124. Bia ba’ale élat
127. Avale môt ma yiane bo
129. Bia ye ke ôsu a jibi
130. Jamé’é
132. Bi ntoo nsône wua
148. Yéhôva a ba’ale bia
149. Jia ya medañ
151. A ye loon

Limiti'i

Yi’a Yéhôva bia a nleme wôé ôse—Bisulan

Yi’a Yéhôva bia a nlem wôé ôse—Chorale

Bo’o mvôé Yéhôva. Yi’a a bia