NLITAN
Mejô
Éve’ela

(Besam 139)

 1. 1. A Yah, wo yem mame mam mese:

  Éyoñ me bôô, éyoñ ma kôlô si.

  Wo yeme fe asim’sane dam ése;

  Mame ma jô, mame ma bo,

  Wo yeme me.

  Wo yem éyoñe me nga kôm’ban,

  Bivese biam bi nji be wo nsolan.

  Wo yem ane bibu’a ya nyul bi ne nta’an.

  Ma semé ngule jôé a Tat

  a nlem ôse.

  A Zambe wom, ô bili beta ñyeman!

  Ma yeme de, me vo’o ke sôane de.

  Ja’a dibi si, teke na me ne fô’ôban,

  Amu me too mebun a ngule jôé.

  A Yah, nde me ne sobô wo vé?

  Me ne ke vé, ô bo te yene ma?

  Ja’a ma ke soñ, ja’a ma sobô mañ été,

  Ja’a ma ke nyiine si été

  wo yene ma.