NLITAN
Mejô
Éve’ela

(1 Pierre 1:22)

 1. 1. Éyoñ nye’ane woñ ô ne ngul,

  Bia bo na Yéhôva a vak.

  A ne fulu ja dañ mese,

  Bia nye’e fulu jé te.

  Éyoñ bia nye’e bobenyañ bañ,

  Élate jañ ja kôme yem.

  Bia telé mame mab ôsu,

  A nye’ane Yah bia vu.

  Nge mojañ a bili njuk,

  Bia ji’a jeñe na bi volô nye.

  Bia nyoñ ngab a mame mé,

  Amu bi ne bemvôé bé.

  Yésus a nga volô bia na

  Bi kôme yeme nye’ane Yah,

  A bo ntindane ya vu nye,

  Na bi wô’ane fe mintaé,

  Na bi wô’ô bobejañ mvaé.