Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Ñyiané Yéhôva bia—Mimfefé mi bia

 Jia 148

Ô nga ve Atyi’i Mone dôé

Ô nga ve Atyi’i Mone dôé

Limiti’i:

(Jean 15:13)

 1. Yéhôva, Ésa woñ,

  Bi mbe te ndi éziñ.

  Ve ô nga ve bia ntañ,

  wo ve bia ndi nlem!

  Bia ve wo akéva,

  A kañe wo a bia.

  Bia jô bôte bese,

  Na mvame jôé n’anen.

  (NKAÑESAN)

  Ô nga ve atyi’i Mon,

  Nde bia yia tyiñe jia

  Akekui nnôm éto na,

  Akéva asu Mone wôé.

 2. Mvame jôé, nye’ane wôé,

  Bia dutu bia be wo.

  Amvôé dôé, a jôé dôé,

  Bi ne bia nya mfi.

  Ve bia nye’e jam afe,

  Beta das ô nga ve.

  Ô nga lôm nye si va,

  A nga wu na bi nyiñ.

  (NKAÑESAN)

  Ô nga ve atyi’i Mon,

  Nde bia yia tyiñe jia

  Akekui nnôm éto na,

  Akéva asu Mone wôé.

  (MEMANE)

  Yéhôva, ésa woñ, bia ye’elan a mevak.

  Bia ve wo akéva, amu atyi’i Mone dôé.