Mbamba be bia

Mbamba be bia ba liti na bia nye’e bidi bise ya nsisime Yéhôva a ve bia.

Tame simesan

Mfefé emo bia yange ô nto bebé.

Paradis a ntoo bebé

E yeme na paradis a ntoo bia bebé a ne volô bia jibi.

Te ko woñ, Ye’elan

Éyoñ bia tôbane minjuk, jé bia yiane bo?

Mbunan ô ne dañe mam mese

Da sili abui éyoñ asu na bi wônô bunane wongan, ve Yéhôva a botane bia éyoñ bia bo de.

Me ye beta tebe

Yene’e ane mbo ésaé Yéhôva éziñ a ve mengule ya bulane akônda.

Bia semé ésaé jôé

Yene’e ésaé wo bo fufulu a Yéhôva a ne beta mvom!

A édiñ ngon

Aso mongô, ésaa a nga yen ane ngo jé ja yaé a kabetane Yéhôva.

Tame ve’ele

E nene ésaé nkañete jangan a ne soo bia angôndô ya abui mevak.

Fombô’ô ma

Jeñe’e na éyoñ wo lôt a bobejañe ya akônda é kôme bo mfi.

Amu bitua bi mame biôé

Bitétéa bi Yéhôva bia li’i bia fe’e ne vema a tindi bia na bi yia nye jia ya ôlu’u.

Mam me ne mfi

Mam ma fombô Yéhôva mme bia dañe simesan: Ayé’é, a mbidan, a meye’elan.

Éyoñ édiñ ja toé

Éyoñe Yéhôva Zambe a bili tyiñ alu’u dangan été, nalé aye bo na alu’u ete e bo ngul!

Vôme nyi a ye ve wo duma

Bia wô’ô mvaé ya ve nye vôme nyi, mfa’a mfubane éyôlé wé wo ye nyoñe duma.

Me too wo mebun

Bia ye kui na bi dañe minju’u ya ényiñ nge bia lañ a bindi Kalate Zambe.

Ma tame ve’ele jam afe

Ye ô tameya fo’o simesan avale wo fe ô ne ve’ele mfefé jam?

Me se ke étam

Éyoñ bi ne tyiñ a Yéhôva, bi nji ve’ele bo étam!

Nye’ane bobejañ

Bebo bisaé be Yéhôva ba su’ane be be avale bi ngenane teke tame yene vôme mfe émo ji.

Te ko jôme woñ

Éyoñ bia tôbane mijnuk, bi nji yiane vuane na bi nji ve’ele bo étam.

Njeñan

Bôte bese ba yi be ne yeme Zambe nge ba bo mbane ya jeñe nye.

Benya bemvôé

Nne bi ne koone mbamba bemvoé ve?

Ma ye volô wo

Éyoñe ya mintaé a éyoñe ya mvaé, benya bemvôé be ne su’u bia.

Bia be Zambe bi ne nlatan

Bengaa be Yéhôva ya vôm ase be ne nda bôte jia a bese be ne nlatane mvo’é été.

Va’a me ayo’o nlem!

Yéhôva a ne ve bia ngule ya jibi avale minju’ ese bi ne tôbane de.

Ma ve wo biôm biam bise

Yéhôva nnye étam bia yiane bo ésaé.

Môs ôse ô bili abime nju’u dé

To’o bia tôbane minjuk, bi ne nyiñe mvo’é a meva’ été.

Ô bo te bili woñ

Mbamba jia a ne volô bia na bi jibi minjuk.

Akéva!

Nyoñe’ éyoñe ya bindi mame Yéhôva a nga té a va’a nye akéva.

Bi ne nda bôte jôé

Vôm ase bi né, bi ne bibu’a ya nda bôte Yéhôva.

‘Juane mbamba ndume ya mbunan’

To’o bia tôbane minju’ aya, bi ne ke ôsu a wulu ba’aba’a a Yéhôva.

Yéhôva a ne ngame jangan

Yéhôva a ne ngame jangan.

E mfefé émo wo zu

Éyoñ bia dañe bem ôsimesane jam éziñ, jam ete fe nde da tabe bia nlô. Jia ji ja volô bia na bi dañe bem ôsimesane wongane mam ma yange bia mfefé émo.

Ma ve wo ényiñ jam

Mbôle bia nye’e Yéhôva, bi ne ntindane ya ve biabebiene ngumba be nye a duban.

Nye’an wo ye ke man

Nye’ane Yéhôva a nye’e bia ô vo’o man. Wo soo bia mevak a mvolane nlem.

Ke’e Yéhôva minjuk miôé

Éyoñe jam éziñ da te’elane wo, kele’ ôsu a sili Yéhôva ngule jé a mvolane nlem.

Ane Bongô

Aval avé bi ne liti bôte bevo’o nye’an ane bone be bongô ?

Jamé’é a nlem ôse

Ye môt a te bo wo jam da taé wo nlem? Ye wo yen ayaé ya jamé nye? Jene’e aval ô ne jamé nye a nlem ôse.

Mate’e Mbil

nyoñe mbamba mintyi‘an asu na ô yeme mate mbil y‘ényiñ.

Bia ye ke tek

Ngul bikpwelé mbie bia volô na mbunane ô bo ngu.

Édiñe jam

Aluk é ne édima dase Yéhôva.

Ba’ale asimesane dôé

Yéhôva a ne ngule ya vôlô wo na ô dañe mbia b’asimesane ba ndeñele wo.

“Va’a kom ése”

Abeñe jia é ne volô bia na bi simesane beamu ya vak.

Bi ne jôme jia

Akusa bo meve’ele a bitibela’a, bi ne nlatane jôme jia.

Va’a Yéhôva ngule jôé ése

Va’a Yéhôva ngule jôé ése. Ô vo’o ke jôbane de!

Avak da ye tabe nnôm éto

Bia ye ke ôsu a bu’uban ava’a da so be Yéhôva akekui nnôm éto.

Wo ye yen

Va’ak amu ndi nleme ya mfefé émo.

Va’a ngule ya saane Yéhôva

E ke ôsu a saane Yéhôva a ne mbamba zene ya ényiñ.

Nda bôte Yéhôva

Si ése abui bôte é ngenan é jeñe benya mejôô. Vidéo nyi a ye ve mia nkômbane ya ke ôsu a jeñe ba be ne ane mintômba.

Nsamba bi ne ngul

A mvolane Yéhôva ba nda bôte jangan, bi ne ngule ya jibi minju’uk.

Mvo’é nnôm éto! (Mfefé jia ya Beta étôkane ya mbu 2022)

Te fombô minju’u miôé, fombô’ô ngaka’a Zambe a nga bo a lat a nya mvo’é.